ANABİLİM DALIBİLİM DALIPROGRAM SEVİYESİPROGRAM TÜRÜ
ALES PUAN TÜRÜ
T.C. UYRUKLU
YABANCI UYRUKLU
ESRUC*
ÜNİP**
KAMU KUR. YÖNET.***
İNGİLİZCE
ALAN DIŞI
MİLLİ SPORCU
PROGRAMLARA BAŞVURU İÇİN ÖN SARTLAR
Türk Dili ve Lehçeleri Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Tezli YükseklisansÖrgün ÖğretimSÖZ51------Türk Uyruklu için Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü mezunu olmak. (Yabancı Uyruklular için de aynı şartlar geçerlidir.)
Türk Dili Tezli YükseklisansÖrgün ÖğretimSÖZ2-------Fen-Edb. / Edb. Fak. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Mezunu olmak.
Türk Dünyası Edebiyatları Eski Türk Edebiyatı DoktoraÖrgün ÖğretimSÖZ1-------Eski Türk Edebiyatı Bilim dalında yüksek lisans mezunu olmak.
Eski Türk Edebiyatı Tezli YükseklisansÖrgün ÖğretimSÖZ31------Fen-Edb. / Edb. Fak. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunu olmak. (Yabancı Uyruklular için de aynı şartlar geçerlidir.)
Yeni Türk Edebiyatı Tezli YükseklisansÖrgün ÖğretimSÖZ2-------Fen-Edb. / Edb. Fak. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunu olmak.
Türk Dünyası Halk Bilimi Türk Halk Bilimi (Folklor) Tezli YükseklisansÖrgün ÖğretimSÖZ11------Üniversitelerin Türk Dili ve Edebiyatı ile Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümlerinden mezun olmak (Yabancı Uyruklular için de aynı şartlar geçerlidir.)
Türk Tarihi Eskiçağ Tarihi DoktoraÖrgün ÖğretimSÖZ21------Fen-Edb. / Edb. Fak. Tarih Bölümü mezunu olmak ve Eskiçağ Tarihinde Yüksek Lisans yapmış olmak. Yabancı Uyruklular için de aynı şartlar geçerlidir.
Eskiçağ Tarihi Tezli YükseklisansÖrgün ÖğretimSÖZ5-------Fen-Edb. / Edb. Fak. Tarih Bölümü mezunu olmak.
Ortaçağ Tarihi DoktoraÖrgün ÖğretimSÖZ3-------Fen-Edb. / Edb. Fak. Tarih Bölümü mezunu olmak.ve Ortaçağ Tarihinde Yüksek Lisans yapmış olmak.
Ortaçağ Tarihi Tezli YükseklisansÖrgün ÖğretimSÖZ5-------Fen-Edb. / Edb. Fak. Tarih Bölümü mezunu olmak.
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi DoktoraÖrgün ÖğretimSÖZ4--1----Fen-Edb. /Edb. Fak. Tarih Böl. , Eğitim Fak. Tarih Eğitimi Böl. mezunu olmak ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihinde Yüksek Lisans yapmış olmak.
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Tezli YükseklisansÖrgün ÖğretimSÖZ6-------Fen-Edb. / Edb. Fak. Tarih Bölümü mezunu olmak.
Yakın Çağ Tarihi DoktoraÖrgün ÖğretimSÖZ2-------Fen-Edb. / Edb. Fak. Tarih Bölümü mezunu olmak ve Yakınçağ Tarihinde Yüksek Lisans yapmış olmak.
Yakın Çağ Tarihi Tezli YükseklisansÖrgün ÖğretimSÖZ4-------Fen-Edb. / Edb. Fak. Tarih Bölümü mezunu olmak.
Yeni Çağ Tarihi DoktoraÖrgün ÖğretimSÖZ1-------Fen-Edb. / Edb. Fak. Tarih Bölümü mezunu olmak ve Yeniçağ Tarihinde Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak.
Yeni Çağ Tarihi Tezli YükseklisansÖrgün ÖğretimSÖZ3-------Fen-Edb. / Edb. Fak. Tarih Bölümü mezunu olmak.

*ESRUC: Avrasya İpek Yolu Üniversiteleri Konsorsiyumu

**UNİP: Üniversitelerarası İşbirliği Programı

*** KAMU KURUM YÖNETİCİSİ (KKY): Kamu Kurum ve Kuruluşları Protokolü Kapsamında Yürütülen Program