ANABİLİM DALIBİLİM DALIPROGRAM SEVİYESİPROGRAM TÜRÜ
ALES PUAN TÜRÜ
T.C. UYRUKLU
YABANCI UYRUKLU
ESRUC*
ÜNİP**
KAMU KUR. YÖNET.***
İNGİLİZCE
ALAN DIŞI
MİLLİ SPORCU
PROGRAMLARA BAŞVURU İÇİN ÖN SARTLAR
Alman Dili ve Edebiyatı Alman Dilbilimi Tezli YükseklisansÖrgün ÖğretimSÖZ2-------Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü Lisans Mezunu Olmak.
Alman Kültürü ve Edebiyatı DoktoraÖrgün ÖğretimSÖZ3-------Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü Mezunu Olmak ve Alman Kültürü ve Edebiyatı Bilim Dalı Yüksek Lisans Mezunu Olmak.
Alman Kültürü ve Edebiyatı Tezli YükseklisansÖrgün ÖğretimSÖZ3-------Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü lisans mezunu olmak.
Arap Dili ve Edebiyatı Arap Dili ve Edebiyatı DoktoraÖrgün ÖğretimSÖZ43------Arap Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunu olmak. *Yabancı Uyruklu öğrenciler içinde aynı şart geçerlidir.*
Arap Dili ve Edebiyatı Tezli YükseklisansÖrgün ÖğretimSÖZ8-------Arap Dili ve Edebiyatı veya Arapça Mütercim Tercümanlık Bölümü Lisans mezunu olmak.
Arkeoloji Klasik Arkeoloji DoktoraÖrgün ÖğretimSÖZ5-------Arkeoloji Anabilim Dalında veya Klasik Arkeoloji Bilim Dalında Yüksek Lisans Mezunu Olmak.
Klasik Arkeoloji Tezli YükseklisansÖrgün ÖğretimEA10-------Arkeoloji Bölümü Lisans Mezunu Olmak.
Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi DoktoraÖrgün ÖğretimSÖZ-1------Arkeoloji Anabilim Dalı, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Bilim Dalı Yüksek Lisans Mezunu Olmak.
Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Tezli YükseklisansÖrgün ÖğretimEA1-------Arkeoloji Bölümü Lisans Mezunu Olmak.
Coğrafya Beşeri ve İktisadi Coğrafya DoktoraÖrgün ÖğretimSÖZ32------Coğrafya Anabilim Dalı Yüksek Lisans Mezunu Olmak. Yabancı Uyruklu Öğrenci Kontenjanı İçin: Coğrafya Anabilim Dalı veya Coğrafya Eğitimi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Mezunu Olmak.
Beşeri ve İktisadi Coğrafya Tezli YükseklisansÖrgün ÖğretimSÖZ66------Coğrafya Bölümü Lisans Mezunu Olmak. Yabancı Uyruklu Öğrenci Kontenjanı İçin: Coğrafya Anabilim Dalı veya Coğrafya Eğitimi Anabilim Dalı Lisans Mezunu Olmak.
Bölgesel Coğrafya Tezli YükseklisansÖrgün ÖğretimSÖZ52------Coğrafya Bölümü Lisans Mezunu Olmak. Yabancı Uyruklu Öğrenci Kontenjanı İçin: Coğrafya Anabilim Dalı veya Coğrafya Eğitimi Anabilim Dalı Lisans Mezunu Olmak.
Fiziki Coğrafya Tezli YükseklisansÖrgün ÖğretimEA22-2----Coğrafya Bölümü Lisans Mezunu Olmak.
Türkiye Coğrafyası DoktoraÖrgün ÖğretimSÖZ1-------Coğrafya Anabilim Dalı Yüksek Lisans Mezunu Olmak.
Türkiye Coğrafyası Tezli YükseklisansÖrgün ÖğretimSÖZ72------Coğrafya Bölümü Lisans Mezunu Olmak.
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri DoktoraÖrgün ÖğretimEA4-----1-Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı Yüksek Lisans Mezunu Olmak. Alan Dışı : Hukuk Fakültesi Anabilim Dallarının birinden Yüksek Lisans Mezunu olmak.
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Tezli YükseklisansÖrgün ÖğretimEA101113-2-Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Lisans mezunu olmak. Alan Dışı Kontenjanı İçin: Hukuk Fakültesi Lisans Mezunu Olmak
Ekonometri Ekonometri DoktoraÖrgün ÖğretimEA51111-5-Ekonometri Anabilim Dalı Yüksek Lisans Mezunu Olmak. Matematik, İstatistik, İşletme ve İktisat Alanlarında Yüksek Lisans Yapmış Olmak. Alandışı (5) Doktora Kontenjanın Dağılımı : ÜNİP: 2, ESRUC: 1, Yabancı Uyruklu: 1, Kamu Kurum Yöneticisi: 1.
Ekonometri Tezli YükseklisansÖrgün ÖğretimEA102122-24-Ekonometri Bölümü Lisans Mezunu Olmak. tamam Alandışı Kontenjan İçin : İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Mezunu veya İstatistik Bölümü Lisans Mezunu Olmak. Alandışı (24) Yüksek Lisans Kontenjanın Dağılımı : T.C.Uyruklu: 10, ÜNİP: 4, ESRUC: 2, Yabancı Uyruklu: 4, Kamu Kurum Yöneticisi: 4.
Felsefe Felsefe Tarihi Tezli YükseklisansÖrgün ÖğretimEA2-------Edebiyat / Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Lisans Mezunu Olmak
Sistematik Felsefe ve Mantık Tezli YükseklisansÖrgün ÖğretimEA2-------Edebiyat / Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Lisans Mezunu Olmak
Felsefe ve Din Bilimleri Felsefe ve Din Bilimleri DoktoraÖrgün ÖğretimSÖZ41-2----Doktora için; İlahiyat, Felsefe, sosyoloji Alanında Yüksek Lisans Yapmış Olmak. Açıklama: (--Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 4 Kontenjanın Dağılımı: Din Eğitimi:2, Din Psikolojisi:1, İslam Felsefesi: 1) (--Yabancı Uyruklu 1 Kontenjanın Dağılımı:Din Psikolojisi 1) (--ÜNİP 1 Kontenjanın Dağılımı: Din Sosyolojisi:1, Felsefe Tarihi: 1) --Programa kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıtları Anabilim Dalına yapılacaktır. --Öğrenci danışman ve alan tercihlerinde, nihai değerlendirme Anabilim Dalı Başkanlığınca yapılacaktır.
Felsefe ve Din Bilimleri Tezli YükseklisansÖrgün ÖğretimSÖZ145-3----Yüksek lisans için; Sosyal Bilimler Alanında Lisans Mezunu Olmak Açıklama: (--Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 14 Kontenjanın Dağılımı: Din Eğitimi:5, Din Psikolojisi:2, İslam Felsefesi: 1, Din Felsefesi:4, Felsefe Tarihi: 1, Din Sosyolojisi: 1) (--Yabancı Uyruklu 5 Kontenjanın Dağılımı:Din Felsefesi:3, Felsefe Tarihi: 2) (--ÜNİP 3 Kontenjanın Dağılımı: Din Eğitimi:1, Din Felsefesi:1, Din Sosyolojisi:1) --Programa kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıtları Anabilim Dalına yapılacaktır. --Öğrenciler kayıt yaptırdıktan sonra Enstitümüzden alacakları Alan ve danışman tercih formunu doldurup, hangi alanda çalışmak istediklerini belirleyeceklerdir. --Öğrenci tercihlerinde nihai değerlendirme Anabilim Dalı Başkanlığınca yapılacaktır.)
Gazetecilik Gazetecilik DoktoraÖrgün ÖğretimSÖZ65------İletişim veya İletişim Bilimleri Fakültelerinin Gazetecilik, Radyo Tv. ve Sinema, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümleri veya Diğer Fakültelerin Tarih, Sosyoloji veya Felsefe Bölümleri Yüksek Lisans Mezunu Olmak.
Gazetecilik Tezli YükseklisansÖrgün ÖğretimSÖZ10-11----İletişim veya İletişim Bilimleri Fakültelerinin Gazetecilik Bölümü Lisans mezunu olmak.
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Halkla İlişkiler ve Tanıtım DoktoraÖrgün ÖğretimSÖZ7--2----Halkla İlişkiler ve Tanıtım, İşletme veya Büro Yönetimi Eğitimi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Mezunu Olmak.
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Tezli YükseklisansÖrgün ÖğretimSÖZ103------İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Reklamcılık Bölümü Lisans Mezunu Olmak.
İktisat İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat DoktoraÖrgün ÖğretimEA4212----İktisat, Ekonometri, Çalışma Ekonomisi Yüksek Lisans Mezunu Olmak.
İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Tezli YükseklisansÖrgün ÖğretimEA10212----İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Lisans Mezunu Olmak
İktisat Politikası DoktoraÖrgün ÖğretimEA54121---İktisat Anabilim Dalı Yüksek Lisans Mezunu Olmak. ÜNİP Kapsamında başvuracak adayların İktisat, İşletme, Ekonometri, Strateji Bilimi, Kamu Yönetimi, Endüstri Mühendisliği veya Maliye alanlarında Yüksek Lisans Mezunu Olmak.
İktisat Politikası Tezli YükseklisansÖrgün ÖğretimEA10411----İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Lisans Mezunu Olmak.
İktisat Teorisi DoktoraÖrgün ÖğretimEA21------İktisat bölümü lisans mezunu olmak veya İktisat Anabilim Dalı yüksek Lisans mezunu olmak.
İktisat Teorisi Tezli YükseklisansÖrgün ÖğretimEA41------İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Fakültesi veya İşletme Fakültesi Lisans Mezunu olmak.
İngiliz Dili ve Edebiyatı İngiliz Dilbilimi Tezli YükseklisansÖrgün ÖğretimSÖZ2-------İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Lisans Mezunu Olmak.
İngiliz Kültürü ve Edebiyatı DoktoraÖrgün ÖğretimSÖZ3--3----İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Yüksek Lisans Mezunu Olmak.
İngiliz Kültürü ve Edebiyatı Tezli YükseklisansÖrgün ÖğretimSÖZ4-------İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Lisans Mezunu Olmak
İslam Tarihi ve Sanatları İslam Tarihi Tezli YükseklisansÖrgün ÖğretimSÖZ3-------
İslam Tarihi ve Sanatları Tezli YükseklisansÖrgün ÖğretimSÖZ2-----6-İlahiyat, İslami İlimler Fakültesi veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Bölümü Lisans mezunu olmak. (--Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 2 Kontenjanın Dağılımı: İslam Tarihi:2,) --Programa kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıtları Anabilim Dalına yapılacaktır. --Öğrenciler kayıt yaptırdıktan sonra İslam Tarihi alanında çalışacaklardır. NOT: İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalına kesin kayıt yaptıran öğrencilerden, YDS-ÜDS-KPDS vs. (Arapça)’dan 40 ve üstü puanı olmayanlar anabilim dalı tarafından yapılacak, Arapça Dil Sınavından en az 50 ve üstü puan almak zorundadırlar. Sınavda yeterli puanı alamayanlar anabilim dalı tarafından belirlenecek Arapça derslerini alacaklardır. İlahiyat, İslami İlimler Fakültesi veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Bölümü veya Edebiyat Fakültesi'nin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Lisans Mezunu Olmak. (--Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 6 Kontenjanın Dağılımı: Türk İslâm Edebiyatı:6,) --Programa kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıtları Anabilim Dalına yapılacaktır. --Öğrenciler kayıt yaptırdıktan sonra Türk İslam Edebiyatı alanında çalışacaklardır. NOT: İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalına kesin kayıt yaptıran öğrencilerden, YDS-ÜDS-KPDS (Arapça)’dan 40 ve üstü puanı olmayanlar anabilim dalı tarafından yapılacak, Arapça Dil Sınavından en az 50 ve üstü puan almak zorundadırlar. Sınavda yeterli puanı alamayanlar anabilim dalı tarafından belirlenecek Arapça derslerini alacaklardır.
İşletme İşletme Tezsiz YükseklisansII. Öğretim--30-------Lisans mezunu olmak.
İşletme
( İngilizce )
Tezsiz YükseklisansUzaktan Eğitim--30-------Lisans Mezunu Olmak. (YÖK'ten İzin Çıktığı Taktirde Bu Programa Öğrenci Alınabilecektir.)
İşletme Tezsiz YükseklisansUzaktan Eğitim--305------Lisans Mezunu Olmak. (YÖK'ten İzin Çıktığı Taktirde Bu Programa Öğrenci Alınabilecektir.)
Muhasebe ve Denetim Tezsiz YükseklisansII. Öğretim--30-------Lisans mezunu olmak.
Muhasebe ve Finansman DoktoraÖrgün ÖğretimEA31-2----Muhasebe ve Finansman veya Gayrimenkul Finansmanı ve Değerleme Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Mezunu Olmak.
Muhasebe ve Finansman Tezli YükseklisansÖrgün ÖğretimEA71-2----İşletme Bölümü veya Muhasebe ve Finansman Öğretmenliği Lisans Mezunu Olmak.
Pazarlama Tezsiz YükseklisansII. Öğretim--30-------Lisans mezunu olmak.
Pazarlama Tezsiz YükseklisansUzaktan Eğitim--30-------Lisans Mezunu Olmak. (YÖK'ten İzin Çıktığı Taktirde Bu Programa Öğrenci Alınabilecektir.)
Sağlık Yönetimi Tezsiz YükseklisansII. Öğretim--30-------Lisans mezunu olmak.
Sağlık Yönetimi Tezsiz YükseklisansUzaktan Eğitim--30-------Lisans Mezunu Olmak. (YÖK'ten İzin Çıktığı Taktirde Bu Programa Öğrenci Alınabilecektir.)
Üretim Yönetimi ve Pazarlama DoktoraÖrgün ÖğretimEA31-1----Üretim Yönetimi ve Pazarlama veya İşletme Bilim Dalı Yüksek Lisans Mezunu Olmak.
Üretim Yönetimi ve Pazarlama Tezli YükseklisansÖrgün ÖğretimEA52-2----İşletme, İşletme Mühendisliği veya Endüstri Mühendisliği Bölümü Lisans Mezunu Olmak
Yöneticiler İçin İşletme
( İngilizce )
Tezsiz YükseklisansUzaktan Eğitim--30-------Lisans Mezunu Olmak. (YÖK'ten İzin Çıktığı Taktirde Bu Programa Öğrenci Alınabilecektir.)
Yöneticiler İçin İşletme Tezsiz YükseklisansUzaktan Eğitim--30-------Lisans Mezunu Olmak. (YÖK'ten İzin Çıktığı Taktirde Bu Programa Öğrenci Alınabilecektir.)
Yönetim ve Organizasyon Tezli YükseklisansÖrgün ÖğretimEA72-1----İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Lisans Mezunu Olmak
Kamu Yönetimi Kamu Yönetimi Tezli YükseklisansÖrgün ÖğretimEA111-1----İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi veya Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin Kamu Yönetimi veya Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Lisans Mezunu Olmak.
Özel Hukuk Özel Hukuk DoktoraÖrgün ÖğretimEA2-------Hukuk Fakültesi Lisans Mezunu Olmak ve Özel Hukuk Alanında Yüksek Lisans Yapmış Olmak
Özel Hukuk Tezli YükseklisansÖrgün ÖğretimEA2-------Hukuk Fakültesi Lisans Mezunu Olmak.
Radyo Televizyon ve Sinema Radyo Televizyon ve Sinema Tezli YükseklisansÖrgün ÖğretimSÖZ9311----Türkiye Cumhuriyeti Uyruklular İçin: Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü Lisans Mezunu Olmak. Yabancı Uyruklular İçin: Sosyal Bilimlerde Herhangi Bir Programdan Lisans Mezunu Olmak.
Sanat Tarihi Batı Sanatı ve Çağdaş Sanat DoktoraÖrgün ÖğretimSÖZ--111---Sanat Tarihi Anabilim Dalı, Türk İslam Sanatları, Batı Sanatı ve Çağdaş Sanat veya Bizans Sanatı Bilim Dalında Yüksek Lisans Mezunu Olmak.
Batı Sanatı ve Çağdaş Sanat Tezli YükseklisansÖrgün ÖğretimSÖZ3-111---Sanat Tarihi Bölümü Lisans Mezunu Olmak.
Bizans Sanatları DoktoraÖrgün ÖğretimSÖZ--111---Sanat Tarihi Anabilim Dalı, Türk İslam Sanatları, Batı Sanatı ve Çağdaş Sanat veya Bizans Sanatı Bilim Dalında Yüksek Lisans Mezunu Olmak.
Bizans Sanatları Tezli YükseklisansÖrgün ÖğretimSÖZ3-111---Sanat Tarihi Bölümü Lisans Mezunu Olmak.
Türk İslam Sanatları DoktoraÖrgün ÖğretimSÖZ3-111---Sanat Tarihi Anabilim Dalı, Türk İslam Sanatları, Batı Sanatı ve Çağdaş Sanat veya Bizans Sanatı Bilim Dalında Yüksek Lisans Mezunu Olmak.
Türk İslam Sanatları Tezli YükseklisansÖrgün ÖğretimSÖZ3-111---Sanat Tarihi Bölümü Lisans Mezunu Olmak.
Sosyoloji Genel Sosyoloji ve Metodoloji DoktoraÖrgün ÖğretimEA31211---Sosyoloji Bölümü lisans ve Genel Sosyoloji ve Metedoloji Bilim Dalı Yüksek Lisans Mezunu Olmak.
Genel Sosyoloji ve Metodoloji Tezli YükseklisansÖrgün ÖğretimEA3-2-----Sosyoloji Bölümü Lisans Mezunu Olmak.
Spor Yönetimi Spor Yönetimi DoktoraÖrgün ÖğretimSÖZ1-------Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Spor Bilimleri Fakültesi veya Spor Bilimleri Teknolojisi Lisans mezunu olmak, Spor Yönetim Bilimlerinde Yüksek Lisans Yapmış Olmak.
Spor Yönetimi Tezli YükseklisansÖrgün ÖğretimSÖZ1--2----Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Spor Bilimleri Fakültesi veya Spor Bilimleri Teknolojisi Lisans Mezunu Olmak.
Temel İletişim Bilimleri Temel İletişim Bilimleri DoktoraÖrgün ÖğretimSÖZ3311----Türkiye Cumhuriyeti Uyruklular İçin: Temel İletişim Bilimleri, Hakla İlişkiler ve Tanıtım, Gazetecilik veya Radyo Tv. ve Sinema, Alanlarından Birinden Yüksek Lisans Mezunu Olmak. Yabancı Uyruklular İçin: Sosyal Bilimlerin Herhangi Bir Anabilim Dalında Yüksek Lisans Mezunu Olmak.
Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri DoktoraÖrgün ÖğretimSÖZ13611----Doktora için; Temel İslam Bilimleri alanında yüksek lisans yapmış olmak. Açıklama: (--Programa kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıtları Anabilim Dalına yapılacaktır. -- Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 11 Kontenjan Dağılımı: Arap Dili ve Belagatı: 2, Hadis: 1, İslam Hukuku: 2, İslam Mezhepleri Tarihi: 2, Tefsir: 5 Kelam: 1). (--ÜNİP 1 Kontenjanın Dağılımı: Kelam: 1) (--ESRUC 1 Kontenjanın Dağılımı: Kelam: 1) (--Yabancı Uyruklu 6 Kontenjanın Dağılımı: İslam Mezhepleri Tarihi: 2, Tasavvuf: 2, Tefsir: 1, Kelam: 1) --Öğrenciler kayıt yaptırdıktan sonra Enstitümüzden alacakları Alan ve danışman tercih formunu doldurup, hangi alanda çalışmak istediklerini belirleyeceklerdir. --Ögrenci tercihlerinde nihai değerlendirme Anabilim Dalı Başkanlıklarınca yapılacaktır.) NOT: Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalına kesin kayıt yaptıran öğrencilerden, ÜDS-KPDS (Arapça)’dan 50 ve üstü puanı olmayanlar anabilim dalı tarafından yapılacak, Arapça Dil Sınavından en az 60 ve üstü puan almak zorundadırlar. Sınavda yeterli puanı alamayanlar anabilim dalı tarafından belirlenecek Arapça derslerini alacaklardır.
Temel İslam Bilimleri Tezli YükseklisansÖrgün ÖğretimSÖZ31611----Yüksek lisans için; İlahiyat Fakültesi veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Bölümü Lisans mezunu olmak. Açıklama: (--Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 31 Kontenjan Dağılımı: Arap Dili ve Belagatı: 4, Hadis: 5, İslam Hukuku: 4, İslam Mezhep.Tar.:2, Tasavvuf: 1, Tefsir:10 Kelam: 5) (--ÜNİP 1 Kontenjanın Dağılımı: Kelam: 1) (--ESRUC 1 Kontenjanın Dağılımı: Kelam: 1) (--Yabancı Uyruklu 6 Kontenjanın Dağılımı: İslam Mezhepleri Tarihi: 2, Tasavvuf: 2, Tefsir: 1, Kelam: 1) --Programa kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıtları Anabilim Dalına yapılacaktır. --Öğrenciler kayıt yaptırdıktan sonra Enstitümüzden alacakları alan ve danışman tercih formunu doldurup, hangi alanda çalışmak istediklerini belirleyeceklerdir. --Öğrenci tercihlerinde nihai değerlendirme Anabilim Dalı Başkanlıklarınca yapılacaktır. NOT: Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalına kesin kayıt yaptıran öğrencilerden, ÜDS-KPDS (Arapça)’dan 50 ve üstü puanı olmayanlar anabilim dalı tarafından yapılacak, Arapça Dil Sınavından en az 60 ve üstü puan almak zorundadırlar. Sınavda yeterli puanı alamayanlar anabilim dalı tarafından belirlenecek Arapça derslerini alacaklardır.
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik DoktoraÖrgün ÖğretimEA3--2----Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik, Turizm İşletmeciliği Bölümü Yüksek Lisans Mezunu veya Turizm Lisans Eğitimi sonrası Tezli Bir Yüksek Lisans Programı Mezunu Olmak.
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Tezli YükseklisansÖrgün ÖğretimEA155-2----Turizm Eğitimi, Turizm İşletmeciliği, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik, Konaklama İşletmeciliği, Yiyecek İçecek İşletmeciliği, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Turizm Rehberliği, Rekreasyon Yönetimi Bölümü veya İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Turizm İşletmeciliği Bölümü Lisans Mezunu Olmak.
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Uluslararası Ticaret ve Lojistik Tezli YükseklisansÖrgün ÖğretimEA53------Siyasal Bilgiler Fakültesi veya İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin Uluslararası Ticaret ve Lojistik, İşletme, İktisat, Dış Ticaret ve Lojistik Bölümleri, Endüstri Mühendisliği veya Denizcilik Fakülteleri Lisans Mezunu olmak.
Yönetim Bilişim Sistemleri Yönetim Bilişim Sistemleri DoktoraÖrgün ÖğretimEA51-1----Türkiye Cumhuriyeti Uyruklular İçin: Yönetim Bilişim Sistemleri, Enformatik, Bilgisayar, Elektrik-Elektronik veya Endüstri Mühendisliği Alanlarında Yüksek Lisans Mezunu Olmak.Yabancı Uyruklular İçin: Bilgi Teknolojileri Alanında Yüksek Lisans Mezun Olmak.
Yönetim Bilişim Sistemleri Tezli YükseklisansÖrgün ÖğretimEA155------Türkiye Cumhuriyeti Uyruklular İçin: Yönetim Bilişim Sistemleri veya Enformatik Bölümlerinden Lisans Mezunu Olmak. Yabancı Uyruklular İçin: Bilgi Teknolojileri Lisans Mezun Olmak.

*ESRUC: Avrasya İpek Yolu Üniversiteleri Konsorsiyumu

**UNİP: Üniversitelerarası İşbirliği Programı

*** KAMU KURUM YÖNETİCİSİ (KKY): Kamu Kurum ve Kuruluşları Protokolü Kapsamında Yürütülen Program