ANABİLİM DALIBİLİM DALIPROGRAM SEVİYESİPROGRAM TÜRÜ
ALES PUAN TÜRÜ
T.C. UYRUKLU
YABANCI UYRUKLU
ESRUC*
ÜNİP**
KAMU KUR. YÖNET.***
İNGİLİZCE
ALAN DIŞI
MİLLİ SPORCU
PROGRAMLARA BAŞVURU İÇİN ÖN SARTLAR
Beden Eğitimi ve Spor Beden Eğitimi ve Spor Tezli YükseklisansÖrgün ÖğretimSAY - SÖZ - EA4-------Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Mezunu veya Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Mezunu Olmak.
Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği DoktoraÖrgün ÖğretimSAY2-------Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu Bölümü Lisans Mezunu Olmak ve Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalında Tezli Yüksek Lisans Yapmış Olmak
Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Tezli YükseklisansÖrgün ÖğretimSAY31------Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu Bölümü Lisans Mezunu Olmak.
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği DoktoraÖrgün ÖğretimSAY5-------Hemşirelik Bölümü Lisans Mezunu Olmak veya Sağlık Memurluğu Lisans Mezunu Olmak Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalında Tezli Yüksek Lisans Yapmış Olmak
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Tezli YükseklisansÖrgün ÖğretimSAY4-------Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu Bölümü Lisans Mezunu Olmak.
Eczacılık Analitik Kimya Eczacılık Analitik Kimya Tezli YükseklisansÖrgün ÖğretimSAY6-------Eczacılık Fakültesi Mezunu veya Fen Fakültesi / Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü veya Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü Mezunu Olmak. Atatürk Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin MADDE 15-(1) gereğince Alan Dışı öğrenciler yüksek lisans ve doktora eğitimine başlamadan önce Bilimsel Hazırlık programı uygulaması zorunludur.
Eczacılık Biyokimya Eczacılık Biyokimya Tezli YükseklisansÖrgün ÖğretimSAY4-------Eczacılık Fakültesi veya Fen Fakültesi / Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya / Biyokimya Bölümü veya Biyoloji / Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Mezunu Olmak Atatürk Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin MADDE 15-(1) gereğince Alan Dışı öğrenciler yüksek lisans ve doktora eğitimine başlamadan önce Bilimsel Hazırlık programı uygulaması zorunludur.
Eczacılık Farmakognozi Eczacılık Farmakognozi Tezli YükseklisansÖrgün ÖğretimSAY4-------Eczacılık Fakültesi Mezunu Olmak.
Halk Sağlığı Hemşireliği Halk Sağlığı Hemşireliği DoktoraÖrgün ÖğretimSAY5-------Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu Bölümü Lisans Mezunu Olmak ve Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalında Tezli Yüksek Lisans Yapmış Olmak.
Halk Sağlığı Hemşireliği Tezli YükseklisansÖrgün ÖğretimSAY5-------Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu bölümü lisans mezunu olmak.
Hemşirelik Esasları Hemşirelik Esasları DoktoraÖrgün ÖğretimSAY3-------Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu Bölümü Lisans Mezunu Olmak ve Hemşirelik Esasları Anabilim Dalında Tezli Yüksek Lisans Yapmış Olmak.
Hemşirelik Esasları Tezli YükseklisansÖrgün ÖğretimSAY73------Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu Bölümü Lisans Mezunu Olmak.
İç Hastalıkları Hemşireliği İç Hastalıkları Hemşireliği DoktoraÖrgün ÖğretimSAY3-------Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu Bölümü Lisans Mezunu Olmak ve İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalında Tezli Yüksek Lisans Yapmış Olmak.
İç Hastalıkları Hemşireliği Tezli YükseklisansÖrgün ÖğretimSAY5-------Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu Bölümü Lisans Mezunu Olmak.
Periodontoloji Periodontoloji DoktoraÖrgün ÖğretimSAY22------Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olmak.
Protetik Diş Tedavisi Protetik Diş Tedavisi DoktoraÖrgün ÖğretimSAY2-------Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olmak.
Tıbbi Biyokimya Tıbbi Biyokimya DoktoraÖrgün ÖğretimSAY1011---3-Tıp Fakültesi Mezunu Olmak. Temel Tıp Puanı ile 5 (Beş), ALES Sayısal Puanı ile T.C Uyruklu 5 (Beş), (Yabancı Uyruklu) 1 (Bir) , ESRUC 1(Bir) öğrenci alınacaktır. Alan içi başvurular Enstitü Müdürlüğüne yapılacaktır. Alan Dışı Öğrenci Alım Şartları; Diş Hekimliği veya Veteriner Fakültesi Mezunu Olmak veya Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalında Yüksek Lisans Yapmış Olmak. Alan Dışı T.C. Uyruklu 3 (Üç) öğrenci alınacaktır. Atatürk Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin MADDE 15-(1) gereğince Alan Dışı öğrenciler yüksek lisans ve doktora eğitimine başlamadan önce Bilimsel Hazırlık programı uygulaması zorunludur.
Tıbbi Biyokimya Tezli YükseklisansÖrgün ÖğretimSAY------5- Diş Hekimliği veya Veteriner Fakültesi Mezunu Olmak veya Fen Fakültesi / Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü / Biyokimya Bölümü veya Biyoloji Bölümü / Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Mezunu Olmak. Alan Dışı T.C. Uyruklu 3 (Üç), Yabancı Uyruklu 1 (Bir), ESRUC 1 (Bir) öğrenci alınacaktır. Atatürk Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin MADDE 15-(1) gereğince Alan Dışı öğrenciler yüksek lisans ve doktora eğitimine başlamadan önce Bilimsel Hazırlık programı uygulaması zorunludur.
Tıbbi Farmakoloji Tıbbi Farmakoloji DoktoraÖrgün ÖğretimSAY2-----4-Tıp fakültesi Mezunu Olmak ALES Sayısal Puanı ile 2 (iki) öğrenci alınacaktır. Alan içi başvurular Enstitü Müdürlüğüne yapılacaktır. Alan Dışı Öğrenci Şartları; Diş Hekimliği ,Eczacılık (5 yıl) veya Veteriner Fakültesi Mezunu Olmak veya Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalında Yüksek Lisans Yapmış Olmak. Alan Dışı T.C. Uyruklu 4 (Dört) öğrenci alınacaktır. Atatürk Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin MADDE 15-(1) gereğince Alan Dışı öğrenciler yüksek lisans ve doktora eğitimine başlamadan önce Bilimsel Hazırlık programı uygulaması zorunludur.
Tıbbi Mikrobiyoloji Tıbbi Mikrobiyoloji DoktoraÖrgün ÖğretimSAY811---4-Tıp fakültesi mezunu olan; T.C uyruklu; Temel Tıp puanı ile 4 (dört), ALES sayısal puanı ile 4 (dört), Yabancı uyruklu; 1 (bir), ESRUC 1 (bir) öğrenci alınacaktır. Alan dışı kapsamında; Diş Hekimliği, Veteriner Hekimliği Fakülteleri mezunu olmak ve Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalında Yüksek lisans yapmış olmak şartları aranacaktır. Başvurular “Enstitü Müdürlüğüne” yapılacaktır. Alan dışı öğrenciler eğitime başlamadan önce Bilimsel Hazırlık Programı alacaklardır.
Tıbbi Mikrobiyoloji Tezli YükseklisansÖrgün ÖğretimSAY------10- Alan dışı kapsamında; T. C uyruklu, Fen Fakültesi Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü mezunu olan 6 (altı), Yabancı uyruklu; 3 (üç), ESRUC 1 (bir) öğrenci alınacaktır. Başvurular “Enstitü Müdürlüğüne” yapılacaktır. Alan dışı öğrenciler eğitime başlamadan önce Bilimsel Hazırlık Programı alacaklardır.
Tıp Anatomi Tıp Anatomi DoktoraÖrgün ÖğretimSAY5-------Tıp Fakültesi Mezunu olmak. Temel Tıp Puanı ile 4 öğrenci ALES Sayısal Puanı ile 1 öğrenci alınacaktır.Alan içi başvurular Enstitü Müdürlüğüne yapılacaktır.
Veteriner Anatomi Veteriner Anatomi Tezli YükseklisansÖrgün ÖğretimSAY4-----6-Alan İçi Öğrenci Alım Şartları ;Veteriner Fakültesi Mezunu Olmak Alan Dışı Öğrenci Alım Şartları; Fen Fakültesi / Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü / Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Mezunu Olmak. Alan Dışı T.C. Uyruklu 3 (Üç), Yabancı Uyruklu 1 (Bir), ESRUC 2 (İki) öğrenci alınacaktır. Atatürk Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin MADDE 15-(1) gereğince Alan Dışı öğrenciler yüksek lisans ve doktora eğitimine başlamadan önce Bilimsel Hazırlık programı uygulaması zorunludur.
Veteriner Biyokimya Veteriner Biyokimya DoktoraÖrgün ÖğretimSAY1-----4-Alan İçi Öğrenci Alım Şartları; Veteriner Fakültesi Mezunu Olmak. Alan Dışı Öğrenci Alım Şartları; Veteriner Biyokimya Anabilim Dalında Yüksek Lisans Yapmış Olmak. Alan Dışı T.C. Uyruklu 1 (Bir), Yabancı Uyruklu 3 (Üç) öğrenci alınacaktır. Atatürk Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin MADDE 15-(1) gereğince Alan Dışı öğrenciler yüksek lisans ve doktora eğitimine başlamadan önce Bilimsel Hazırlık programı uygulaması zorunludur.
Veteriner Doğum ve Jinekoloji Veteriner Doğum ve Jinekoloji Tezli YükseklisansÖrgün ÖğretimSAY322-----Veteriner Fakültesi Mezunu Olmak.
Veteriner Fizyoloji Veteriner Fizyoloji DoktoraÖrgün ÖğretimSAY4-----5-Alan İçi Öğrenci Alım Şartları; Veteriner Fakültesi mezunu olmak. Alan Dışı Öğrenci Alım Şartları; Veteriner Fizyoloji Anabilim Dalında Yüksek Lisans Yapmış Olmak. Alan Dışı T.C. Uyruklu 2 (İki), Yabancı Uyruklu 1 (Bir), ESRUC 2 (İki) öğrenci alınacaktır. Atatürk Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin MADDE 15-(1) gereğince Alan Dışı öğrenciler yüksek lisans ve doktora eğitimine başlamadan önce Bilimsel Hazırlık programı uygulaması zorunludur.
Veteriner Fizyoloji Tezli YükseklisansÖrgün ÖğretimSAY2-----5-Alan İçi Öğrenci Alım Şartları; Veteriner Fakültesi Mezunu Olmak. Alan Dışı Öğrenci Alım Şartları; Fen Fakültesi / Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji / Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Mezunu Olmak. Alan Dışı T.C. Uyruklu 2 (İki), Yabancı Uyruklu 1 (Bir), ESRUC 2 (İki) öğrenci alınacaktır. Atatürk Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin MADDE 15-(1) gereğince Alan Dışı öğrenciler yüksek lisans ve doktora eğitimine başlamadan önce Bilimsel Hazırlık programı uygulaması zorunludur.
Veteriner Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Veteriner Gıda Hijyeni ve Teknolojisi DoktoraÖrgün ÖğretimSAY311-----Veteriner Fakültesi Mezunu Olmak. Veteriner Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Yükseklisans Mezunu Olmak
Veteriner Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Tezli YükseklisansÖrgün ÖğretimSAY311---2-Alaniçi Öğrenci Alım Şartları; Veteriner Fakültesi Mezunu Olmak. Alan Dışı Öğrenci Alım Şartları; Gıda Mühendisliği Bölümü, Beslenme ve Diyetetik Bölümü veya Fen Fakültesi / Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü / Biyoloji Bölümü / Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Mezunu Olmak. Alan Dışı T.C. Uyruklu 2 (İki) öğrenci alınacaktır. Atatürk Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin MADDE 15-(1) gereğince Alan Dışı öğrenciler yüksek lisans ve doktora eğitimine başlamadan önce Bilimsel Hazırlık programı uygulaması zorunludur.
Veteriner Hayvan Besleme ve Besleme Hastalıkları Veteriner Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları DoktoraÖrgün ÖğretimSAY3-----5-Alaniçi Öğrenci Alım Şartları; Veteriner fakültesi mezunu olmak Alan Dışı Öğrenci Alım Şartları; Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalında Yüksek Lisans Yapmış Olmak. Alan Dışı T.C. Uyruklu 2 (İki), Yabancı Uyruklu 1 (Bir), ESRUC 2 (İki) öğrenci alınacaktır. Atatürk Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin MADDE 15-(1) gereğince Alan Dışı öğrenciler yüksek lisans ve doktora eğitimine başlamadan önce Bilimsel Hazırlık programı uygulaması zorunludur.
Veteriner Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Tezli YükseklisansÖrgün ÖğretimSAY3-----5-Alaniçi Öğrenci Alım Şartları; Veteriner fakültesi mezunu olmak. Alan Dışı Öğrenci Alım Şartları; Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü veya Fen Fakültesi / Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü / Biyoloji Bölümü / Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Mezunu Olmak. Alan Dışı T.C. Uyruklu 2 (İki), Yabancı Uyruklu 1 (Bir), ESRUC 2 (İki) öğrenci alınacaktır. Atatürk Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin MADDE 15-(1) gereğince Alan Dışı öğrenciler yüksek lisans ve doktora eğitimine başlamadan önce Bilimsel Hazırlık programı uygulaması zorunludur.
Veteriner İç Hastalıkları Veteriner İç Hastalıkları DoktoraÖrgün ÖğretimSAY41------Veteriner Fakültesi Mezunu Olmak (Kafkas Üniversitesi ile Ortak Program Yürütülmektedir).
Veteriner İç Hastalıkları Tezli YükseklisansÖrgün ÖğretimSAY41------Veteriner Fakültesi Mezunu Olmak.
Veteriner Paraziotoloji Veteriner Parazitoloji DoktoraÖrgün ÖğretimSAY31------Veteriner Fakültesi Mezunu Olmak veya Veteriner Parazitoloji Anabilim Dalında Yüksek Lisans Yapmış Olmak (Kafkas Üniversitesi ile Ortak Program Yürütülmektedir).
Veteriner Parazitoloji Tezli YükseklisansÖrgün ÖğretimSAY32------Veteriner Fakültesi Mezunu Olmak veya Fen Fakültesi / Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü / Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Mezunu Olmak. Atatürk Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin MADDE 15-(1) gereğince Alan Dışı öğrenciler yüksek lisans ve doktora eğitimine başlamadan önce Bilimsel Hazırlık programı uygulaması zorunludur.
Veteriner Patoloji Veteriner Patoloji DoktoraÖrgün ÖğretimSAY52------Veteriner Fakültesi Mezunu Olmak veya Veteriner Patoloji Anabilim Dalında Yüksek Lisans Yapmış Olmak.
Veteriner Patoloji Tezli YükseklisansÖrgün ÖğretimSAY52------Veteriner Fakültesi Mezunu Olmak.
Veteriner Zootekni Veteriner Zootekni DoktoraÖrgün ÖğretimSAY331---2-Alan İçi Öğrenci Alım Şartları; Veteriner Fakültesi Mezunu Olmak. Alan Dışı Öğrenci Alım Şartları; Veteriner Zootekni Anabilim Dalında Yüksek Lisans Yapmış Olmak. Alan Dışı T.C. Uyruklu 2 (İki) öğrenci alınacaktır. Atatürk Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin MADDE 15-(1) gereğince Alan Dışı öğrenciler yüksek lisans ve doktora eğitimine başlamadan önce Bilimsel Hazırlık programı uygulaması zorunludur.
Veteriner Zootekni Tezli YükseklisansÖrgün ÖğretimSAY441---2-Alaniçi Öğrenci Alım Şartları; Veteriner Fakültesi Mezunu Olmak Alan Dışı Öğrenci Alım Şartları; Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü, Fen Fakültesi / Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji / Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Mezunu Olmak. Alan Dışı T.C. Uyruklu 2 öğrenci alınacaktır. Atatürk Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin MADDE 15-(1) gereğince Alan Dışı öğrenciler yüksek lisans ve doktora eğitimine başlamadan önce Bilimsel Hazırlık programı uygulaması zorunludur.

*ESRUC: Avrasya İpek Yolu Üniversiteleri Konsorsiyumu

**UNİP: Üniversitelerarası İşbirliği Programı

*** KAMU KURUM YÖNETİCİSİ (KKY): Kamu Kurum ve Kuruluşları Protokolü Kapsamında Yürütülen Program