ANABİLİM DALIBİLİM DALIPROGRAM SEVİYESİPROGRAM TÜRÜ
ALES PUAN TÜRÜ
T.C. UYRUKLU
YABANCI UYRUKLU
ESRUC*
ÜNİP**
KAMU KUR. YÖNET.***
İNGİLİZCE
ALAN DIŞI
MİLLİ SPORCU
PROGRAMLARA BAŞVURU İÇİN ÖN SARTLAR
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Tezli YükseklisansÖrgün ÖğretimSÖZ2---1---T.C. Uyruklu Mezuniyet Şartı: Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği lisans programı mezunu olmak. Kamu Kurum Mezuniyet Şartı: Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, lisans programı mezunu olmak.
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi DoktoraÖrgün ÖğretimSAY10-----1-T.C. Uyruklu Mezuniyet Şartı: Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Yüksek lisans programı mezunu olmak. Alan Dışı Mezuniyet Şartı : Eğitim Programları ve Öğretim (Yüksek Lisans) programı mezunu olmak.
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Tezli YükseklisansÖrgün ÖğretimSAY83----3-T.C. Uyruklu Mezuniyet Şartı: Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği lisans programı mezunu olmak Yabancı Uyruklu Mezuniyet Şartı:Eğitim Fakültelerinin Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümü (lisans) mezunu olmak Alan Dışı Mezuniyet Şartı: Okul Öncesi Öğretmenliği,Özel Eğitim Bölümü ve İngilizce Öğretmenliği (Lisans) programı mezunu olmak.
Eğitim Bilimleri Eğitim Programları ve Öğretim DoktoraÖrgün ÖğretimEA5-----2-T.C. Uyruklu Mezuniyet Şartı: Eğitim Programları ve Öğretim yüksek lisans programı mezunu olmak Alan Dışı Mezuniyet Şartı: Tıp Fakültesi (Lisans) programı mezunu olmak
Eğitim Programları ve Öğretim Tezli YükseklisansÖrgün ÖğretimEA12-------T.C. Uyruklu Mezuniyet Şartı: Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi ,Okul öncesi Öğretmenliği, Rehberlik ve Psikolojik Danışma, Öğretmenliği İngilizce Öğretmenliği, Felsefe Grubu Eğitimi alanlarından (Lisans) programı mezunu olmak. Yatay Geçiş Mezuniyet Şartı:Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalında Yüksek Lisans Yapıyor Olmak.
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık DoktoraÖrgün ÖğretimEA41------T.C. Uyruklu Mezuniyet Şartı:Rehberlik ve Pskolojik Danışmanlık (Yüksek Lisans) programı mezunu olmak. Yabancı Uyruklu Mezuniyet Şartı:Kılınik Piskoloji Alanında Yüksek Lisans Yapmış Olmak.
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tezli YükseklisansÖrgün ÖğretimEA10-------T.C. Uyruklu Mezuniyet Şartı: Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Lisans) programı mezunu olmak
Güzel Sanatlar Eğitimi Müzik Eğitimi Tezli YükseklisansÖrgün ÖğretimSÖZ10-------T.C. Uyruklu Mezuniyet Şartı: Müzik Bölümü (lisans) programı mezunu olmak Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bilimleri Bölümü Lisans Mezunu (Lisans) olmak Konservatuar Müzik Bölümü (Lisans) olmak
Resim İş Eğitimi Tezli YükseklisansÖrgün ÖğretimSÖZ15-------T.C. Uyruklu Mezuniyet Şartı: Resim İş Öğretmenliği (lisans) programı mezunu olmak.
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Fen Bilgisi Eğitimi DoktoraÖrgün ÖğretimSAY3-------T.C. Uyruklu Mezuniyet Şartı: Fen Bilgisi Eğitimi Mezunları (Yükseklisans) programı mezunu olmak
Fen Bilgisi Eğitimi Tezli YükseklisansÖrgün ÖğretimSAY5-------T.C. Uyruklu Mezuniyet Şartı: Fen Bilgisi Öğretmenliği lisans programı mezunu olmak.
Fizik Eğitimi Tezli YükseklisansÖrgün ÖğretimSAY9-------T.C. Uyruklu Mezuniyet Şartı: Fen Bilgisi Öğretmenliği, Fizik Öğretmenliği Mezunları (Lisans), Fizik Mezunları (Lisans), Fizik Öğretmenliği Mezunları (10 Yarıyıl - Lisans) programı mezunu Fizik Öğretmenliği Mezunları (Lisansla Birleştirilmiş Tezsiz Yüksek Lisans) programı mezunu olmak.
Kimya Eğitimi DoktoraÖrgün ÖğretimSAY4-------T.C. Uyruklu Mezuniyet Şartı: Kimya Eğitimi (Yükseklisans), Kimya Mezunları (Yükseklisans) Kimya Öğretmenliği Mezunları (10 Yarıyıl - Lisans),Kimya Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Mezunu, Kimya Öğretmenliği (Lisansla Birleştirilmiş Tezsiz)Yüksek Lisans programı mezunu olmak
Kimya Eğitimi Tezli YükseklisansÖrgün ÖğretimSAY7-----3-T.C. Uyruklu Mezuniyet Şartı: Kimya Öğretmenliği Mezunları (Lisans), Kimya Mezunları (Lisans) programı mezunu olmak, Kimya Öğretmenliği Mezunları (10 Yarıyıl - Lisans), Kimya Öğretmenliği Mezunları (Lisansla Birleştirilmiş Tezsiz Yüksek Lisans), programı mezunu olmak. Alan Dışı Mezuniyet Şartı : Fen Bilgisi ve Sınıf Öğretmenliği (Lisans) programı mezunu olmak.
Matematik Eğitimi DoktoraÖrgün ÖğretimSAY5-------T.C. Uyruklu Mezuniyet Şartı: İlköğretim Matematik Eğitimi (Yüksek Lisans) programı mezunu olmak
Matematik Eğitimi Tezli YükseklisansÖrgün ÖğretimSAY102--1---T.C.Uyruklu Mezuniyet Şartı : İlköğretim Matematik Öğretmenliği, Matematik Öğretmenliği Mezunları (Lisans),Matematik Mezunları (Lisans) programı mezunu olmak. Yabancı Uyruklu Mezuniyet Şartı: İlköğretim Matematik Öğretmenliği, Matematik Öğretmenliği Mezunları (Lisans),Matematik Mezunları (Lisans) programı mezunu olmak. Kamu Kurum Mezuniyet Şartı : Matematik Öğretmenliği İlköğretim Matematik Öğretmenliği ve Matematik (Lisans) programı mezunu olmak
Temel Eğitim Sınıf Eğitimi DoktoraÖrgün ÖğretimEA4-------T.C. Uyruklu Mezuniyet Şartı: Sınıf Öğretmenliği Yüksek lisans) programı mezunu olmak.
Sınıf Eğitimi Tezli YükseklisansÖrgün ÖğretimEA6---2-5-T.C. Uyruklu Mezuniyet Şartı: Sınıf Öğretmenliği (lisans) programı mezunu olmak. Kamu Kurum Mezuniyet Şartı: Sınıf Öğretmenliği (lisans) programı mezunu olmak. Alan Dışı Programın Alım Şartları Okul Öncesi Öğretmenliği Mezunları (Lisans) programı mezunu olmak
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Coğrafya Eğitimi Tezli YükseklisansÖrgün ÖğretimSÖZ6-------T.C. Uyruklu Mezuniyet Şartı: Coğrafya Öğretmenliği Mezunları (Lisans),Coğrafya Öğretmenliği Mezunları (10 Yarıyıl - Lisans),Coğrafya Öğretmenliği Mezunları (Lisansla Birleştirilmiş Tezsiz Yüksek Lisans), Coğrafya Mezunları (Lisans) programı mezunu olmak
Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Tezli YükseklisansÖrgün ÖğretimSÖZ42--1---T.C. Uyruklu Mezuniyet Şartı: Eğitim Fakültesinin Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (Lisans) programı mezunu olmak. Fen Edebiyat Fakültelerin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü (Lisans) programı mezunu Olmak. Yabancı Uyruklu Mezuniyet Şartı: Türk Dili Edebiyatı, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, Çağdaş Türk Lehçeleri, Türkçe Öğretmenliği (Lisans) programı mezunu olmak. Kamu Kurum Mezuniyet Şartı:Türk Dili Edebiyatı Bölümü (Lisans) mezunu Olmak.
Türkçe Eğitimi Tezli YükseklisansÖrgün ÖğretimSÖZ11--1---T.C. Uyruklu Mezuniyet Şartı: Türkçe Öğretmenliği (Lisans) programı mezunu olmak. Yabancı Uyruklu Mezuniyet Şartı: Türkçe Öğretmenliği Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (Lisans) programı mezunu olmak Kamu Kurum Mezuniyet Şartı: Türkçe Öğretmenliği (Lisans) programı mezunu olmak.

*ESRUC: Avrasya İpek Yolu Üniversiteleri Konsorsiyumu

**UNİP: Üniversitelerarası İşbirliği Programı

*** KAMU KURUM YÖNETİCİSİ (KKY): Kamu Kurum ve Kuruluşları Protokolü Kapsamında Yürütülen Program