ANABİLİM DALIBİLİM DALIPROGRAM SEVİYESİPROGRAM TÜRÜ
ALES PUAN TÜRÜ
T.C. UYRUKLU
YABANCI UYRUKLU
ESRUC*
ÜNİP**
KAMU KUR. YÖNET.***
İNGİLİZCE
ALAN DIŞI
MİLLİ SPORCU
PROGRAMLARA BAŞVURU İÇİN ÖN SARTLAR
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi DoktoraÖrgün ÖğretimSÖZ5-------Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Anabilim Dalı ile Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı'ında Tezli Yüksek Lisansını tamamlamış olanlar.
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Tezli YükseklisansÖrgün ÖğretimSÖZ10-----5-Üniversitelerin Tarih ve Tarih Eğitimi Bölümleri mezunu olanlar. Tarih Mezunları (Lisans) Edebiyat Fak, Fen Edebiyat Fak. Tarih Mezunları (Lisans) Tarih Öğretmenliği Mezunları (10 Yarıyıl Lisans) Tarih Öğretmenliği Mezunları (Lisans) Alan Dışı kontenjanlara Sosyal Bilimlerin farklı alanlarından(Tarih branşı dışında) 4 yıllık mezun olan adaylar başvurabilirler.

*ESRUC: Avrasya İpek Yolu Üniversiteleri Konsorsiyumu

**UNİP: Üniversitelerarası İşbirliği Programı

*** KAMU KURUM YÖNETİCİSİ (KKY): Kamu Kurum ve Kuruluşları Protokolü Kapsamında Yürütülen Program