ÜNİVERSİTE KAYIT BİLGİ REHBERİ

Bu kayıt bilgi rehberi üniversitemiz örgün (Gündüz ve II. Öğretim) önlisans ve lisans öğretim programlarına yerleştirilen öğrencilerin kayıt işlemlerini kapsamaktadır.

Açıköğretim programlarına yerleştirilen öğrencilerin kayıt işlemleri Açıköğretim Fakültesi Dekanlığı tarafından yapılacaktır. (AÖF Kayıt Sayfasına ulaşmak için tıklayınız)

ÖSYM tarafından yapılan merkezi yerleştirme yolu ile Üniversitemize yerleştirilen adaylar, kayıtlarını 12 Ağustos 2016 – 16 Ağustos 2016 tarihleri arasında e- Devlet üzerinde e-Kayıt yolu ile yapabileceklerdir. e-Kayıt kayıt yaptırmak isteyen öğrenci adayları, https://www.turkiye.gov.tr/ adresinde ‘e-hizmetler’ bölümünde yer alan ve ‘Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’ başlığı altında bulunan ‘Üniversite E-Kayıt’ seçeneğini aracılığı ile kayıt işlemini gerçekleştirebileceklerdir.

e- Kayıt yolu ile kaydını yaptıran adaylardan kayıtlar için herhangi bir belge talep edilmeyecektir. 
e- Kayıt yapanların Üniversitemiz ilgili birimlerine başvurarak tekrar kayıt yaptırmalarına gerek olmayacaktır.

Öğrencilerimiz, e-kayıt işleminin ardından akademik takvimde belirtilen tarihlerde ders kayıtlarını yaptırarak eğitim-öğretime başlayabileceklerdir.

e-Devlet üzerinden kayıtlarını yapmayan veya yapamayan adaylar ile  Üniversitemiz ilgili birimleri tarafından yapılan Özel Yetenek Sınavı sonuçlarına bağlı olarak kayıt hakkı kazanan adayların kesin kayıt işlemleri 15 Ağustos 2016 ile 19 Ağustos 2016 tarihleri arasında Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı binasında yapılacaktır. E- Kayıt yaptırmayıp, kayıtlarını Üniversitemiz kayıt merkezlerinde yaptıracak adaylardan, kayıt için mezuniyet belgesinin (Diploma veya yeni tarihli Geçici Mezuniyet belgesi) aslını ibraz etmeleri istenecektir. Bu belgenin onaylı bir sureti görevlilerce alınacak, belgenin aslı ilgiliye teslim edilecektir.

Posta yolu ile  kayıt yapılmayacaktır.Belirtilen tarihlerde kaydını yaptırmayan öğrenci adayları herhangi bir hak iddia edemeyecekledir.

Üniversitemiz kayıt merkezinde kayıt yaptırmak isteyen adaylar için 15 Ağustos 2016 ile 19 Ağustos 2016 tarihleri arasında Erzurum Şehirlerarası Otobüs terminali ile Erzurum Havalimanından Üniversitemiz yerleşkesine Rektörlüğümüz tarafından ring servis hizmeti verilecektir.

Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 30 Aralık 2016 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır. (2016 ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Klavuzu_Sayfa 9)
Halen silahaltında bulunan veya kesin kayıt döneminde silahaltına alınacak olan adayların kayıt hakları, talepleri halinde terhislerini izleyen bir sonraki kayıt dönemine kadar saklı tutulacaktır.

2016-2017 eğitim öğretim döneminde Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı yurtlara yerleşebilmek için başvurular başladı. KYK yurtlarında kalmak isteyen öğrenciler, 22 Ağustos 2016 Pazartesi günü saat 23:59’a kadar başvurularını e-devlet üzerinden yapabileceklerdir.

Yurt, Burs ve Kredi başvuruları Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü’nün internet sayfası üzerinden yapılmaktadır.

Aşağıda yer alan programlara kayıt yaptıracak öğrenciler, kendilerinden istenilen belgeleri Üniversite kayıt tarihleri veya ders kayıt tarihleri süresinde ilgili Dekanlığa / Müdürlüğe teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarihlerde bu belgeleri teslim etmeyen öğrencilerin kayıt işlemleri gerçekleştirilemeyecektir.

Üniversitemiz;

     Açıköğretim Fakültesi’nin Özel Güvenlik ve Koruma Önlisans Programına kayıt yaptıracak öğrencilerin 2016 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda belirtilen koşul 273’de belirtilen şartı sağlamaları gerekir. (Bkz 273:  Kayıt için tam teşekküllü resmi bir hastaneden, bu mesleği yapmayı engelleyecek fiziki ve ruhsal engeli olmadığını, erkek adayların 1.70 m’den, kız adayların 1.63 m’den kısa olmadığını belgeleyen heyet raporunun kayıtlarda ibraz edilmek üzere alınması ve adayların sabıka kaydının olmaması gerekir.)

     Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin Ebelik veya Hemşirelik Lisans Programlarına kayıt yaptıracak öğrencilerin 2016 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda belirtilen koşul 87’de belirtilen şartı sağlamaları gerekir. (Bkz 87: Bu programa kayıt için üniversitenin önereceği ve/veya tam teşekküllü resmi bir hastaneden, eğitim süresince ve daha sonrasında bu mesleği yürütmeyi engelleyecek fiziki ve ruhsal engeli olmadığını belgeleyen heyet raporu alınması gerekir.)

   Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nun İlk ve Acil Yardım Önlisans Programına kayıt yaptıracakların 2016 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda koşul 6 ve 233’de belirtilen şartları sağlamaları gerekir. (Bkz 6: Bu programa alınacak öğrencilerin, sürücü belgesi almaya engel olmayan bir beden yapısı ve ruh sağlığa sahip olduklarını belgeleyen rapor almaları; kurtarma, taşıma işlerinde yeterli vücut yapısı ve gücüne sahip olmaları; öğretim programı gereği ikinci sınıfta araç kullanmalarının zorunlu olması nedeniyle kayıt tarihinde 17 yaşını tamamlamış olmaları gerekir. Bkz 233:  Bu programa alınacak öğrencilerin, devlet hastanelerinden veya üniversite hastanelerinden, sürücü belgesi almaya engel olmayan bir beden yapısı ve ruh sağlığına sahip olduklarını belgeleyen rapor almaları (Öğrencinin boy ve kilosunun sağlık kurulu raporunda belirtilmesi gerekmektedir.), program gereği 2. sınıfta araç kullanmalarının zorunlu olması sebebiyle kayıt tarihinde 17 yaşını tamamlamış olmaları; erkek öğrencilerde 1.65 m’den, kız öğrencilerde 1.60 m’den kısa olmamak, boy uzunluğunun santimetre olarak ifade edilen değerinin son iki rakamından en çok 5 fazla veya 15 noksan kilo ağırlığında olmak; kurtarma ve taşıma işlerinde iki kişilik bir ekipte çalışırken sedyedeki bir hastayı ekip arkadaşı ile birlikte taşıyabilecek beden ve fizik yeterliliğine sahip olmaları gerekmektedir.)

    Horasan Meslek Yüksekokulu’nun Özel Güvenlik ve Koruma Önlisans Programına kayıt yaptıracak öğrencilerin 2016 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda belirtilen koşul 87’de belirtilen şartı sağlamaları gerekir. (Bkz 87: Bu programa kayıt için üniversitenin önereceği ve/veya tam teşekküllü resmi bir hastaneden, eğitim süresince ve daha sonrasında bu mesleği yürütmeyi engelleyecek fiziki ve ruhsal engeli olmadığını belgeleyen heyet raporu alınması gerekir.)

Öğrencilerimizin 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı borçlandırma işlemleri, bakanlar kurulu tarafından kabul edilip, 25 Ağustos 2015 tarih ve 29456 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları Ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Karar“a bağlı olarak yapılmıştır.

2016-2017 eğitim-öğretim yılı ile ilgili Bakanlar kurulu kararı açıklandıktan sonra yeni bir duyuru yapılacaktır..

Üniversitemizin II. Öğretim ve Uzaktan Eğitim programlarına yerleştirilen öğrenci adayları, öğrenim ücretlerini Vakıflar Bankası ile Halk Bankası (ATM’ler, Şubeler, İnternet Bankacılığı) veya Ziraat Bankası (Atm’ler ya da İnternet bankacılığı) ya da Öğrenci Bilgi Sistemi (ÖBS)’nde yer alan ONLİNE TAHSİLAT menüsü ile kredi kartıyla da yatırabilirler. Online tahsilat yardım klavuzuna ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Ödemeler bankaya öğrenci numarası belirtilerek yapılacaktır.

Atatürk üniversitesi 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılı katkı payı / öğrenim ücretleri için tıklayınız.

Hazırlık Sınıfı Muafiyet Sınavı Yapılacak Programlar

Aşağıda yer alan programlara kayıt yaptıran öğrencilerden “Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Muafiyet Sınavı”na girmek isteyenlerin, Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden başvuru yapmaları gerekmektedir.

EDEBİYAT  FAKÜLTESİ

Dekanlık tarafından yapılan bilgilendirme için lütfen tıklayınız.

Alman Dili ve Edebiyatı Lisans Programı
Rus Dili ve Edebiyatı Lisans Programı
İngiliz Dili ve Edebiyatı Lisans Programı
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İ.Ö) Lisans Programı

İLAHİYAT  FAKÜLTESİ

İlahiyat Lisans Programı
İlahiyat (İ.Ö) Lisans Programı

K.K EĞİTİM FAKÜLTESİ

Almanca Öğretmenliği Lisans Programı
İngilizce Öğretmenliği Lisans Programı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Lisans Programı
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İ.Ö) Lisans Programı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Lisans Programı
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İ.Ö) Lisans Programı

TIP FAKÜLTESİ (İNGİLİZCE)

Tıp Fakültesi (İngilizce) Lisans Programı

Hazırlık Sınıfı Muafiyet Sınav Tarihleri

Birim Adı Sınav Tarihleri ve saati Sınav Yapılacak Birim Sınav Yeri
Tıp Fakültesi 27.09.2016
10.00-12.00 (yazılı)
14.00-16.00 (sözlü)
Yabancı Diller Yüksekokulu İlgili Birimler
Mühendislik Fakültesi 19.09.2016 / 10.00 Yabancı Diller Yüksekokulu İlgili Birimler
İlahiyat Fakültesi 19.09.2016 / 10.00 İlahiyat Fakültesi İlahiyat Fakültesi
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi

(İngilizce Öğretmenliği)

Yazılı
20.09.2016 / 10.00
Sözlü
21.09.2016 / 10.00
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Merkez Yerleşkesi
402-403-404-405 nolu Dershane
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi

(Almanca Öğretmenliği)

22.09.2016 / 14.00 Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Yoncalık Yerleşkesi
217 Nolu Dershane
Edebiyat Fakültesi

(Rus Dili ve Edebiyatı)

19.09.2016 / 10.00 Edebiyat Fakültesi Edebiyat Fakültesi
27 nolu dershane
Edebiyat Fakültesi

(İngiliz Dili ve Edebiyatı)

19.09.2016 / 14.00 Edebiyat Fakültesi Edebiyat Fakültesi
7-15-19-22- Nolu Dershaneler
Edebiyat Fakültesi

(Alman Dili ve Edebiyatı)

20.09.2016 / 14.00 Edebiyat Fakültesi Edebiyat Fakültesi
23 Nolu dershane

Ortak Zorunlu Yabancı Dil Dersi Muafiyet Sınavı

2016-2017 Eğitim-öğretim yılında yukarıda yer alan ve Hazırlık Sınıfı Muafiyet Sınavı Yapılacak Programlar dışındaki programlara  kayıt yaptıracak öğrencilerden 30.09.2016 tarihinde yapılacak Ortak Zorunlu Yabancı Dil muafiyet sınavına katılmak isteyenlerin Öğrenci Bilgi sistemi (ÖBS)üzerinden başvuru yapmaları gerekmektedir.

Üniversitemiz bünyesinde yer alan Açıköğretim Fakültesi tarafından yürütülmekte olan II. Üniversite uygulaması hakkında detaylı bilgi almak için lütfen tıklayınız.

Açıköğretim Fakültesi bünyesinde yer alan program kayıtları ile ilgili detaylı bilgi almak için lütfen tıklayınız.

Üniversitemiz; Güzel Sanatlar Fakültesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi ve Spor Bilimleri Fakültesi ile Türk Musikisi Devlet Konservatuarı bünyesinde yer alan programlar için Özel Yetenek Sınavı sonuçlarına göre öğrenci alımı yapılmaktadır.

Özel Yetenek Sınavları ile ilgili detaylı bilgi almak için lütfen tıklayınız.

KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER;

a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi
b) Fotoğraf (2 adet ve 4,5 cm x 6 cm boyutunda)
c) Askerlik belgesi (1994 ve daha önce doğumlu erkek adaylar)

2016-2017 eğitim-öğretim yılı için merkezi yerleştirmede boş kalan ve yerleştirilen adayların kayıt yaptırmaması nedeniyle boş kalan Üniversitemiz önlisans ve lisans programlarının kontenjanlarına, 2016-ÖSYS sonuçlarına göre ÖSYM tarafından ek yerleştirme yapılacaktır.
Adaylar, 2016-ÖSYS Ek Yerleştirme tercihlerini 26 – 30 Ağustos 2016 tarihleri arasında ÖSYM sayfası üzerinden yapacaktır.
Ek yerleştirme neticesinde Üniversitemiz bünyesinde yer alan herhangi bir önlisans veya lisans programına yerleşen adayların kayıtları 06 – 09 Eylül 2016 tarihleri arasında Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı binasında yapılacaktır.

ÖRGÜN ÖĞRETİM AÇIKÖĞRETİM TOPLAM KONTANJAN BİLGİLERİ
LİSANS 744 1596 2340 LİSANS
ÖNLİSANS 1154 5936 7090 ÖNLİSANS
TOPLAM 1898 7532 9430

Konu ile ilgili detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

Üniversitemiz örgün öğretim veya açıköğretim  programlarına Yabancı Uyruklu Öğrenci  ön kayıt ve yerleştirilme işlemleri hakkında detaylı bilgi almak için lütfen tıklayınız.
Ek yerleştirme sonuçlarına bağlı olarak kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıtları 06 – 09 Eylül 2016 tarihleri arasında Öğrenci işleri Daire Başkanlığında yapılacaktır.
Üniversitemiz programlarına yerleştirilen Yabancı Uyruklu Öğrencilerden istenecek kesin kayıt belgeleri için lütfen tıklayınız.
Türkiye Bursları ile ilgili detaylı bilgi almak için lütfen tıklayınız.
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)  tarafından Türkiye’de tezli yüksek lisans ve/veya doktora yapan veya yapmak isteyen üstün başarılı yabancı uyruklu öğrencilere burs verilecektir. Başvuru için gerekli evraklar ve detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.
Please click for English version of this website

2016 ÖSYS Sonuçlarına Göre;

a) Örgün Öğretim (Gündüz veya Gece (II.Öğretim)) programına yerleştirildim, ne yapmam gerekir?

Ø  e-Devlet kapısı üzerinden 12 – 16 Ağustos 2016 tarihleri arasında kaydınızı yaptırınız. (Tıklayınız)

Ø  e-Devlet kapısı üzerinden kayıt yaptırmadıysanız 15 – 19 Ağustos 2016 tarihleri arasında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında kayıt işleminizi yaptırınız.

Ø  Kayıt olduğunuz birimin akademik takviminde yer alan tarihlerde Ders Kaydınızı yaptırınız. (Gece (II.Öğretim) Programlarına kayıt yaptıran öğrencilerin ders kayıtlarını yaptırabilmeleri için öncelikle öğrenim ücretini ödemeleri gerekmektedir.)

b) Açıköğretim programına yerleştim, ne yapmam gerekir?

Ø  Halk Bankası veya Vakıflar Bankası şubeleri, ATM’leri ya da İnternet Bankacılığı aracılığı ile kayıt yaptırmak istediğiniz programın Açıköğretim Materyal Ücretini T.C Kimlik numaranızı belirterek ödeyiniz.

Ø  e-Devlet kapısı üzerinden 12 – 16 Ağustos 2016 tarihleri arasında kaydınızı yaptırınız. (Tıklayınız)

Ø  e-Devlet kapısı üzerinden kayıt yaptırmadıysanız 15 – 19 Ağustos 2016 tarihleri arasında kayıt için istenilen belgeleri “Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Dekanlığı 25140 ERZURUM” adresine elden teslim ediniz veya posta ile gönderiniz.

Ø  Kayıt İşlemleri Şemasını inceleyiniz. (Tıklayınız)

.

Fakülte / Yüksekokul / Adres

Telefon Numaraları
Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı / ERZURUM 0442 231 12 59 – 0442 231 16 01 – 0442 231 57 96 – 0442 231 13 35
Açıköğretim Fakültesi Dekanlığı / ERZURUM 444 92 82
Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı / ERZURUM 0442 231 12 26
Eczacılık Fakültesi Dekanlığı / ERZURUM 0442 231 52 11
Edebiyat Fakültesi Dekanlığı / ERZURUM 0442 231 19 60
Fen Fakültesi Dekanlığı / ERZURUM 0442 231 42 63
Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı / ERZURUM 0442 213 50 19
Hukuk Fakültesi Dekanlığı / ERZURUM 0442 231 52 72
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı / ERZURUM 0442 231 12 31
İlahiyat Fakültesi Dekanlığı / ERZURUM 0442 231 12 30
İletişim Fakültesi Dekanlığı / ERZURUM 0442 231 51 71
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dekanlığı / ERZURUM 0442 231 43 92
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanlığı / ERZURUM 0442 236 06 19
Mühendislik Fakültesi Dekanlığı / ERZURUM 0442 231 45 37
Oltu Yer Bilimler Fakültesi Dekanlığı Oltu / ERZURUM 0442 816 16 66
Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanlığı Oltu / ERZURUM 0442 816 16 66
Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı / ERZURUM 0442 231 26 94
Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığı / ERZURUM 0442 231 22 65
Su Ürünleri Fakültesi Dekanlığı / ERZURUM 0442 231 47 26
Tıp Fakültesi Dekanlığı / ERZURUM 0442 231 65 10
Turizm Fakültesi Dekanlığı / ERZURUM 0442 231 51 92
Veteriner Fakültesi Dekanlığı / ERZURUM 0442 231 55 40
Ziraat Fakültesi Dekanlığı / ERZURUM 0442 231 24 00
Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü / ERZURUM 0442 231 46 68
Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü / ERZURUM 0442 231 53 10
Aşkale Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Aşkale / ERZURUM 0442 415 17 29 / 119
Hınıs Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Hınıs / ERZURUM 0442 511 28 15
Horasan Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Horasan / ERZURUM 0442 711 51 70
Erzurum Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü / ERZURUM 0442 231 12 22
Erzurum Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü / ERZURUM 0442 316 63 33 / 2366
İspir Hamza Polat Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü İspir / ERZURUM 0442 451 29 85 / 116
Narman Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Narman / ERZURUM 0442 741 20 39 / 173
Oltu Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Oltu / ERZURUM 0442 816 62 66 / 1225
Pasinler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Pasinler / ERZURUM 0442 661 39 82 / 27
Tortum Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Tortum / ERZURUM 0442 761 25 24

Açıköğretim Fakültesi programına yerleştirildim. Kayıt işlemlerini nasıl yapabilirim?

Açıköğretim Fakültesi kayıtları ile ilgili detaylı bilgi edinmek için lütfen tıklayınız.

Üniversitenize yerleştirildim. Kesin kayıttan önce herhangi bir ön kayıt işlemi yapacak mıyım?

Üniversitemize 2016 ÖSYS sonucunda yerleşen öğrenci adayları herhangi bir ön kayıt işlemi yapmayacaklardır.

Öğrenci numaramı nasıl öğrenebilirim?Daha 

Öğrenci Bilgi Sisteminde daha önce bir kaydınız varsa önceki kullandığınız bilgilerle sisteme giriş yapabilirsiniz.

ÖSYS veya YÖK tarafından yapılan yerleştirme sonucunda kayıt yaptırdıysanız  “Hemen Kaydolun” linkini kulanmayınız.

Öğrenci numaranızı öğrenmek için tıklayınız.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kayıtlar hangi tarihler arasında yapılacaktır?

e-Devlet üzerinden kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerin kayıtları 12 – 16 Ağustos 2016 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt hakkı kazandıkları birimlere bizzat başvurarak kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerin kayıtları 15 – 19 Ağustos 2016 tarihleri arasında yapılacaktır.

e-Devlet üzerinden kayıt işlemimi tamamladım, başka bir kayıt işlemi yapacak mıyım?

e- devlet üzerinden kayıt işlemlerini tamamlayan öğrencilerimizin Üniversite kaydına yönelik olarak yapacakları başkaca bir işlem bulunmamaktadır. Bu öğrencilerimiz akademik takvimde belirtilen tarihlerde ders kayıtlarını yaptırarak eğitime başlayabileceklerdir. (Gece (II.Öğretim) Programlarına kayıt yaptıran öğrencilerin ders kayıtlarını yaptırabilmeleri için öncelikle öğrenim ücretini ödemeleri gerekmektedir.)

Lise son sınıftayım ve Üniversitenizde bir programa yerleştirildim. Ancak liseden mezun olamadım ve sorumluluk veya ek sınava gireceğim. Bu durumda kayıt hakkım kaybolur mu? Ne yapmam gerekir?

Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 30 Aralık 2016 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır. (2016 ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Klavuzu_Sayfa 9)

Kampüs içindeki kablosuz internet ağına nasıl bağlanabilirim?

Kampüs içinden kablosuz internet ağına (wifi) nasıl bağlanacağınızı öğrenmek için tıklayınız.

Öğrenci Bilgi Sistemi’ni (ÖBS) nasıl kullanabilirim?
    ÖBS Kullanım Kılavuzu’na ulaşmak için tıklayınız.
ÖBS’deki fotoğrafımı nasıl güncelleyebilirim?
   ÖBS’deki fotoğrafınızı nasıl güncelleyeceğinizi öğrenmek için tıklayınız.
Öğrenci kimlik kartımı nerden alabilirim?
   Öğrenci kimlik kartınız hazırlandığında cep telefonunuza sms gönderilecektir. Bu gönderim size ulaştıktan sonra kimliğinizi kayıt yaptırmış olduğunuz fakülte veya yüksekokul öğrenci işleri bürosundan alabilirsiniz.