PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA EĞİTİMİ BİLGİ REHBERİ

Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programının yürütülme süreci ile ilgili olarak Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dekanlığı tarafından yapılacak güncel duyurulara ulaşmak için lütfen tıklayınız.

2017-2018 Eğitim Öğretim yılı güz yarıyılı itibariyle açılacak olan Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı ile ilgili tüm iş ve işlemler bu sayfada yer alan bilgilere bağlı olarak  gerçekleştirilecektir.

I. Dönem ve II. Dönem dersleri fakültemizde örgün eğitimle (yüz yüze) yürütülecektir.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 18.11.2015 tarihli toplantısında alınan karar doğrultusunda Üniversitemiz Kazım Karabekir Eğitim Fakültesinde açılacak olan Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı için toplam 1.200 kontenjan tahsis edilmiştir.

Bu kontenjanların %75’ine tekabül eden 900’ü Üniversitemiz son sınıf öğrencileri (Akademik dönemi 7. ve 8. yarıyıl olanlar) için, %25’ine tekabül eden 300’ü ise üniversitelerin son sınıf öğrencileri (Akademik dönemi 7. ve 8. yarıyıl olanlar)  ile mezun öğrencilere tahsis edilmiştir.

Konu ile ilgili başvurulabilecek kaynaklar

Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına İlişkin Usul ve Esaslar
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı ile İlgili 12.11.2015 tarih ve 61559 sayılı yazısı
Pedagojik Formasyon Programı ile ilgili Sık Sorulan Sorular
Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları
Üniversitemiz Bünyesinde Yürütülecek Olan Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Alanları
Atatürk Üniversitesi Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Yönergesi

PEDAGOJİK FORMASYON AKADEMİK TAKVİMİ

2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

 

YAPILACAK İŞLEM BAŞLAMA TARİHİ BİTİŞ TARİHİ
BAŞVURU VE YERLEŞTİRME Başvuruların Alınması 11.09.2017 18.09.2017
*Ön Kayıt Onay İşlemi 11.09.2017 19.09.2017
Yerleştirme Sonuç İlanı 20.09.2017
**Kesin Kayıtlar 20.09.2017 22.09.2017
***Boş Kalan Kontenjanların İlanı 25.09.2017
**Ek Yerleştirme 25.09.2017 26.09.2017
 1. DÖNEM Dersler 25.09.2017 31.12.2017
Vize Sınavları 06.11.2017 12.11.2017
Final Sınavları 01.01.2018 14.01.2018
Bütünleme Sınavları 15.01.2018 21.01.2018
II. DÖNEM **Ders Kayıtları 29.01.2018 02.02.2018
Dersler 05.02.2018 13.05.2018
Vize Sınavları 02.04.2018 08.04.2018
Final Sınavları 14.05.2018 27.05.2018
Bütünleme Sınavları 28.05.2018 03.06.2018

*Teknik nedenlere bağlı olarak sınav takviminde Fakülte Yönetim Kurulu Kararı ile değişiklik yapılabilir.

**İkinci Taksit tutarı (850 TL),  29.01.2018 – 02.02 2018 tarihleri arasında Türkiye Halk Bankasının tüm şube ve ATM’lerinden  (1-Fatura ve Kurum Ödeme menüsü seçilecek 2-Harç 3-İl Plaka Kodu 25 olarak giriş yapılacak 4-Ata Üni PDF menüsü seçilecek 5- Pedagojik Formasyon Sertifika Programı Öğrenci numarası (1798 …. ile başlayan)  girişi yapılarak ödeme gerçekleştirilecek) ödeme yapılabilecektir.

Ödemeler için herhangi bir hesap numarası belirtilmeyecektir.

** Pedagojik Formasyon ücretinin ikinci taksit tutarını (850 TL) Türkiye Halk Bankasının tüm şube ve ATM’lerinden yatırmaları halinde kesit kayıt işlemi tamamlanmış olacaktır.

BAŞVURU İŞLEMLERİNİ

OBS’de kullanıcı kaydı olan adaylar Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS)’ne giriş yaparak,

 OBS’de kullanıcı kaydı olmayan adaylar ise “OBS hesabınız yok mu? Hemen Kaydolun” linki aracılığı ile kullanıcı adı ve şifresi alıp, OBS’ye giriş yaparak

 BAŞVURU İŞLEMLERİ & KAYIT BAŞVURULARI 

linki ile açılan sayfada yer alan PEDAGOJİK FORMASYON BAŞVURU başlığı aracılığı ile gerçekleştirebilirler.

HEMEN KAYDOL YARDIM KLAVUZU BAŞVURU YARDIM KLAVUZU 

Üniversitemiz ilgili programlarına devam etmekte olan son sınıf ( Akademik dönemi 7. ve 8. Yarıyıl olanlar) öğrencilerinin ön kayıt işlemleri Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden yapılacaktır.

Üniversitemize tahsis edilen kontenjanların %75’i halen son sınıfta ( Akademik dönemi 7. ve 8. Yarıyıl olanlar)   kayıtlı olan öğrencilerimize, %25’i ise Üniversitelerin son sınıf ( Akademik dönemi 7. ve 8. Yarıyıl olanlar)  öğrencileri ile mezunlara ayrılmıştır.

Üniversitemiz Rektörlüğü ile  Batman Üniversitesi, Bingöl Üniversitesi ve Iğdır Üniversitesi Rektörlükleri arasında yapılan protokol kapsamında ilgili üniversitelerin son sınıf ( Akademik dönemi 7. ve 8. Yarıyıl olanlar) öğrencileri kendi üniversitelerine başvuru yapacaklardır.

Başvurular ilgili tarihler arasında Öğrenci Bilgi Sistemi (http://obs.atauni.edu.tr) adresinden giriş yapılarak “BAŞVURU İŞLEMLERİ” başlığı altında yer alan “KAYIT BAŞVURULARI” linki aracılığı ile alınacaktır.

Öğrenci Bilgi Sisteminde daha önceden kullanıcı kaydı bulunmayan adayların, öncelikle Öğrenci Bilgi Sistemi  (http://obs.atauni.edu.tr) sayfasında yer alan “Hemen Kaydolun” linki aracılığı ile kullanıcı adı ve şifresi almaları gerekmektedir.

Öğrenci Bilgi Sisteminde ön kayıt işlemini tamamlayan adayların, Ön Kayıt Çıktı Formu ile birlikte Üniversitemiz merkez kampüsünde yer alan Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dekanlık binası Pedagojik Formasyon Kayıt Bürosuna şahsen başvurarak kayıt formunu onaylatmaları gerekmektedir. Kayıt Formunu onaylatmayan aday öğrenciler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Öğrenci Bilgi Sisteminde başvuru ile ilgili yaşanabilecek problemlerin çözümü için otomasyon@atauni.edu.tr adresine mail gönderebilirsiniz veya Öğrenci Bilgi Sisteminde yer alan YARDIM menüsünden talep oluşturabilirsiniz.

Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına Yerleştirme İşlemi;

Halen bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı öğrenciler için 2017-2018 eğitim öğretim yılı başındaki AGNO’larına, mezun olan öğrencilerin ise mezuniyet Ağırlıklı Genel Not Ortalamalarına (AGNO) göre yapılacaktır.

AGNO’larda eşitlik olması halinde öncelikle üniversiteye giriş yılı daha eski olanlara, eşitliğin devam etmesi halinde doğum yılına göre daha büyük olanlara öncelik verilecektir.

Not döküm (transkript) belgelerinde not ortalaması 100’lük sisteme göre olan adayların ortalamaları YÖK Dönüşüm Tablosuna göre 4’lük sisteme dönüştürülecektir.

DÖNEM 

ÜCRET

2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı 

1.200 ₺

2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı 

850 ₺

 TOPLAM

2.050 ₺

Pedagojik Formasyon Sertifika Programı Ücreti 2.050 ₺ olup iki eşit taksit halinde 1.200 ₺ güz, 850 ₺ bahar dönemi başında ödenecektir.

Ödemeler, güz yarıyılı için kesin kayıt sırasında, Bahar yarıyılı için ise bahar yarıyılı ders kayıtları sırasında yapılacaktır.

Ödemeler, Pedagojik Formasyon Sertifika Programı Öğrenci Numarası ile,

1-Türkiye Halk Bankası Şubelerinden özel tahsilat sistemi ile (KUTA),

2- Türkiye Halk Bankası ATM’lerinden (1-Fatura ve Kurum Ödeme menüsü seçilecek 2-Harç 3-İl Plaka Kodu 25 olarak giriş yapılacak 4-Ata Üni PDF menüsü seçilecek 5- Pedagojik Formasyon Sertifika Programı Öğrenci numarası girişi yapılarak ödeme gerçekleştirilecek)

Ödemeler için herhangi bir hesap numarası belirtilmeyecektir.

Programa yerleştirilen adayların kesin kayıtları:

Yerleştirme sonuçlarına göre kayıt hakkı kazanan aday öğrenciler Pedagojik Formasyon ücretinin ilk taksit tutarını (1.200 ₺) Türkiye Halk Bankasının tüm şube ve ATM’lerinden yatırmaları halinde kesit kayıt işlemlerini tamamlamış olacaklardır.

Yerleştirme sonucuna göre ilk taksit tutarını (1.200 ₺) yatırdıktan sonra kesin kayıt işlemi tamamlanan öğrenciye herhangi bir nedenden dolayı programa devam etmekten vazgeçmesi halinde ücret iadesi yapılmaz.

Pedagojik formasyon programı I. ve II. Dönem dersleri Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi tarafından örgün eğitim (yüz yüze) olarak yürütülecektir. Dersler örgün eğitim olarak yürütüleceği için derslere devam zorunluluğu ( % 80) vardır.

I. Dönem ve II. Dönem dersleri fakültemizde örgün eğitimle (yüz yüze) yürütülecektir

Sınavlar, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi tarafından ilgili tarihler arasında Üniversitemiz merkez kampüsünde yapılacaktır.

Sınav sonuçlarına bağlı olarak öğrencilerin başarılarının belirlenmesi işlemleri, Kazım Karabekir eğitim Fakültesinde uygulanmakta olan ilgili mevzuat hükümlerine bağlı olarak “Bağıl Değerlendirme Esasları” kapsamında gerçekleştirilecektir.

Üniversitemiz Rektörlüğü ile  Ardahan Üniversitesi ve Bingöl Üniversitesi Rektörlükleri arasında yapılan protokoller kapsamında Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programının yürütülmesine yönelik olarak işbirliği yapılmaktadır.

Üniversitemiz  PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI’ na daha önceki dönemlerde kayıt yaptırdığı halde mezun olamayan öğrencilerin  başarısız oldukları 2.dönem ders/derslerini  alabilmeleri   için ;

1-Alacakları dersin kredisi başına 96 TL. ücreti T.C. Kimlik Numaraları ile Türkiye Halk Bankasının aşağıda belirtilen hesap numarasına yatırmaları,

2-Yatırılan ücretin makbuzunu 29.01.2018- 02.02.2018 tarihleri arasında Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dekanlık Öğrenci İşlerine teslim etmeleri gereklidir. Makbuzunu teslim etmeyenlerin ders kayıtları yapılmayacaktır.

Hesap Numarası:

Türkiye Halk Bankası

Şube Kodu: 1568

Hesap Numarası: 06000013

İBAN: TR 560001200156800006000013