ÖZEL YETENEK SINAVI BİLGİ REHBERİ

Değerli öğrenci adayları,

Üniversitemiz bünyesinde yer alan Fakülteler ile Devlet Konservatuvarında yürütülen ve aşağıda belirtilen lisans programlarına ilgili birimlerce yapılacak özel yetenek sınavı ile öğrenci kaydı yapılacaktır. Özel yetenek sınavları ile ilgili süreçte sizin için hazırlanan bu Bilgi Rehberinde yer alan ilgili kılavuzları dikkatle okumanız yararınıza olacaktır.

ÖZEL YETENEK SINAVI İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER

2017 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) Kılavuzu’nun 7 nci maddesi Özel yetenek gerektiren programların sınavları ile seçme ve yerleştirme işlemleri yükseköğretim kurumlarınca yapılmaktadır. Özel yetenek gerektiren programlara başvurular doğrudan programın bağlı bulunduğu yükseköğretim kurumuna yapılır. Sınav ve değerlendirme işlemleri ilgili yükseköğretim kurumu tarafından yürütülür.” hükmünü amirdir.

Bu hüküm kapsamında Üniversitemizin ilgili birimleri tarafından yapılacak Özel Yetenek Sınavları ile ilgili olarak;

1. Başvuru işlemlerinizi kılavuzlarda yer alan usul ve esaslara bağlı olarak gerçekleştiriniz.  

2. Özel yetenek sınavları ile ilgili olarak bir hizmet alma ihtiyacı duyduğunuzda kılavuzun ilgili bölümünü okumadan işleme başlamayınız. Kılavuzda gösterilen yolları izlemek size yardımcı olacak ve zaman kazanmanızı sağlayacaktır.

3. 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu uyarınca, bu kılavuzda açıklanan kural ve kararları konu alan başvurularınız değerlendirmeye alınmayacaktır.

4. Özel Yetenek Sınavına başvuran adaylar, kılavuzda ve ilgili mevzuatta yer alan hükümleri kabul etmiş sayılırlar.

5. Yanlış beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve yapılmış olsa dahi ilgili programdan kayıtları silinir.

6.  Bu sayfada yapılan duyurular adaylara tebliğ niteliği taşıyacak olup, adaylara ayrıca bir duyuru yapılmayacaktır.

ÖZel yetenek sınavlarının tamamlanmasından sonra sonuçlar adaylara bu sayfadan ilan edilecektir.

ÖZEL YETENEK BOŞ KONTENJANLAR YEDEK ADAY YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ

İlgili birimler tarafından gerçekleştirilen Özel Yetenek Sınavı Sonuçlarına göre programlara kayıt hakkı kazanan adayların ……………………… tarihleri arasında yapılan kesin kayıt işlemlerinden sonra programlarda boş kalan kontenjanlar aşağıya çıkartılmıştır.

Boş kalan kontenjanlar için (………………………) saat 17.00’a kadar sınava girip yedek listede yer alan öğrenci adaylarının Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvurması gerekmektedir. (Dilekçe Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından alınacaktır.)

Boş kontenjanlara yapılacak  yerleştirme sonucunda adayların ……………………………………….. mesai bitimine kadar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında kayıt işlemlerini yaptırmaları gerekmektedir.