ÖZEL YETENEK SINAVI BİLGİ REHBERİ

Değerli öğrenci adayları,

Üniversitemiz bünyesinde yer alan Fakülteler ile Devlet Konservatuvarında yürütülen ve aşağıda belirtilen lisans programlarına ilgili birimlerce yapılacak özel yetenek sınavı ile öğrenci kaydı yapılacaktır. Özel yetenek sınavları ile ilgili süreçte sizin için hazırlanan bu Bilgi Rehberinde yer alan ilgili kılavuzları dikkatle okumanız yararınıza olacaktır.

ÖZEL YETENEK SINAVI İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER

2017 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) Kılavuzu’nun 7 nci maddesi Özel yetenek gerektiren programların sınavları ile seçme ve yerleştirme işlemleri yükseköğretim kurumlarınca yapılmaktadır. Özel yetenek gerektiren programlara başvurular doğrudan programın bağlı bulunduğu yükseköğretim kurumuna yapılır. Sınav ve değerlendirme işlemleri ilgili yükseköğretim kurumu tarafından yürütülür.” hükmünü amirdir.

Bu hüküm kapsamında Üniversitemizin ilgili birimleri tarafından yapılacak Özel Yetenek Sınavları ile ilgili olarak;

1. Başvuru işlemlerinizi kılavuzlarda yer alan usul ve esaslara bağlı olarak gerçekleştiriniz.  

2. Özel yetenek sınavları ile ilgili olarak bir hizmet alma ihtiyacı duyduğunuzda kılavuzun ilgili bölümünü okumadan işleme başlamayınız. Kılavuzda gösterilen yolları izlemek size yardımcı olacak ve zaman kazanmanızı sağlayacaktır.

3. 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu uyarınca, bu kılavuzda açıklanan kural ve kararları konu alan başvurularınız değerlendirmeye alınmayacaktır.

4. Özel Yetenek Sınavına başvuran adaylar, kılavuzda ve ilgili mevzuatta yer alan hükümleri kabul etmiş sayılırlar.

5. Yanlış beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve yapılmış olsa dahi ilgili programdan kayıtları silinir.

6.  Bu sayfada yapılan duyurular adaylara tebliğ niteliği taşıyacak olup, adaylara ayrıca bir duyuru yapılmayacaktır.

BİRİM ADI

BAŞVURU

TARİHLERİ

BAŞVURU ONAY TARİHLERİ SINAV

TARİHLERİ

SINAV SONUÇ

İLAN TARİHLERİ

Güzel Sanatlar Fakültesi

03 – 18 Temmuz 2017 09 – 18 Temmuz 2017 19 – 21 Temmuz 2017

27 Temmuz 2017

Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi

15 Haziran – 02 Temmuz 2017 28 – 30 Haziran 2017 01 – 07 Temmuz 2017

14 Temmuz 2017

Türk Musikisi Devlet Konservatuarı

03 – 14 Temmuz 2017 ——————–

17 Temmuz 2017

Spor Bilimleri Fakültesi

19 Haziran – 06 Temmuz 2017 05 – 07 Temmuz 2017 09 – 14 Temmuz 2017

17 Temmuz 2017

Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt işlemleri 31 Temmuz 2017 – 02 Ağustos 2017 tarihleri arasında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında yapılacaktır.
Boş Kontenjan İlanı                                    02.08.2017
Boş Kontenjanlar için Başvuru Alımı       03.08.2017
Boş Kontenjan Yerleştirme İlanı              04.08.2017
Ek Yerleştirme                                             04.08.2017 07.08.2017

ÖZEL YETENEK BOŞ KONTENJANLAR YEDEK ADAY YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ

İlgili birimler tarafından gerçekleştirilen Özel Yetenek Sınavı Sonuçlarına göre programlara kayıt hakkı kazanan adayların 31 Temmuz – 02 Ağustos 2017 tarihleri arasında yapılan kesin kayıt işlemlerinden sonra programlarda boş kalan kontenjanlar aşağıya çıkartılmıştır.

Boş kalan kontenjanlar için özel yetenek sınavına girip yedek listede yer alan öğrenci adaylarının 03.08.2017 Perşembe günü saat 17.00’a kadar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvurması gerekmektedir. (Dilekçe Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından alınacaktır.)

Boş kontenjanlara yapılacak  yerleştirme sonucunda adayların kayıt işlemlerini 04 – 07 Ağustos 2017 tarihlerinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında yaptırmaları gerekmektedir.

BİRİM / PROGRAM ADI BOŞ KONTENJAN
Güzel Sanatlar Fakültesi 64
Geleneksel Türk El Sanatları Programı 16
Grafik Programı 8
Heykel Programı 1
Müzik Bilimleri (İ.Ö.) Programı 7
Müzik Bilimleri Programı 15
Resim (İ.Ö.) Programı 9
Resim Programı 6
Sahne Sanatları Programı 1
Seramik Programı 1
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi 45
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Programı 4
Müzik Öğretmenliği Programı 19
Resim İş Öğretmenliği Programı 22
Spor Bilimleri Fakültesi 37
Antrenörlük Eğitimi Programı 4
Antrenörlük Eğitimi (İ.Ö.) Programı 5
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Programı 7
Rekreasyon Programı 6
Rekreasyon (İ.Ö.) Programı 1
Spor Yöneticiliği Programı 8
Spor Yöneticiliği (İ.Ö.) Programı 6
Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı 9
Türk Halk Müziği Programı 5
Türk Sanat Müziği Programı 4
TOPLAM 155