ÖZEL YETENEK SINAVI BİLGİ REHBERİ

Değerli öğrenci adayları,

Üniversitemiz bünyesinde yer alan Fakülteler ile Devlet Konservatuvarında yürütülen lisans programlarına ilgili birimlerce yapılacak özel yetenek sınavı ile öğrenci alınacaktır. 

Özel yetenek sınavları ile ilgili süreçte sizin için hazırlanan bu Bilgi Rehberinde yer alan ilgili kılavuzları dikkatle okumanız yararınıza olacaktır.

ÖZEL YETENEK SINAVI İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER

2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)  Kılavuzu’nun 6 ncı maddesi “Özel yetenek gerektiren programların sınavları ile seçme ve yerleştirme işlemleri yükseköğretim kurumlarınca yapılmaktadır. Özel yetenek gerektiren programlara başvurular doğrudan programın bağlı bulunduğu yükseköğretim kurumuna yapılır. Sınav ve değerlendirme işlemleri ilgili yükseköğretim kurumu tarafından yürütülür. Özel yetenek sınavı gerektiren programlar Tablo 5’te yer almaktadır. Tablo 5’te yer alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için 2018-TYT puanının en az 150 olması gerekmektedir. ” hükmünü amirdir.

Bu hüküm kapsamında Üniversitemizin ilgili birimleri tarafından yapılacak Özel Yetenek Sınavları ile ilgili olarak;

1. Başvuru işlemlerinizi kılavuzlarda yer alan usul ve esaslara bağlı olarak gerçekleştiriniz.  

2. Özel yetenek sınavları ile ilgili olarak bilgiye veya hizmete ihtiyaç duyduğunuzda kılavuzun ilgili bölümünü okumadan işleme başlamayınız. Kılavuzda gösterilen yolları izlemek size yardımcı olacak ve zaman kazanmanızı sağlayacaktır.

3. 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu uyarınca, bu kılavuzda açıklanan kural ve kararları konu alan başvurularınız değerlendirmeye alınmayacaktır.

4. Özel Yetenek Sınavına başvuran adaylar, kılavuzda ve ilgili mevzuatta yer alan hükümleri kabul etmiş sayılırlar.

5. Yanlış beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve yapılmış olsa dahi ilgili programdan kayıtları silinir.

6.  Bu sayfada yapılan duyurular adaylara tebliğ niteliği taşıyacak olup, adaylara ayrıca bir duyuru yapılmayacaktır.

 

ENGELLİ ÖĞRENCİLER İLE İLGİLİ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YAZILARI

Engelli Öğrenci Sağlık Kurulu Raporu Süresi_(25.08.2017)

Özel Yetenek Sınavına Girecek Engelli Öğrenci Kontenjan İlkeleri_1_(15.02.2018)

Özel Yetenek Sınavına Girecek Engelli Öğrenci Kontenjan İlkeleri_2_(12.04.2018)

Engelli Öğrenciler Başarı Sıralaması_(24.05.2018)

Engelli Kontenjanına Başvuru Şartı_(30.05.2018)

Özel Yetenek Sınavı Başarı Sırası_(Öğretmenlik Programları)_(05.06.2018)

ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZLARI *

FAKÜLTE ADI PROGRAM ADI
Güzel Sanatlar Fakültesi Tüm Programlar
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
Güzel Sanatlar Eğitimi
Türk Mûsikîsi Devlet Konservatuvarı Türk Halk Müziği
 Türk Sanat Müziği
Spor Bilimleri Fakültesi Tüm Programlar

* Kılavuzlar Üniversite Senatosunun 07.06.2018 tarihli toplantısında görüşülmüş ve kabul edilmiştir.

BİRİM ADI

ÖN BAŞVURU BAŞVURU
TARİHLERİ
BAŞVURU ONAY TARİHLERİ SINAV
TARİHLERİ

SINAV SONUÇ

İLAN TARİHLERİ

Güzel Sanatlar Fakültesi

Online Başvuru  01 – 08 Ağustos 2018 09 – 12 Ağustos

 

Plastik Sanatlar

09-14.08.2018

 13-14 Ağustos 2018

 

Plastik Sanatlar

15-16.08.2018

31 Ağustos 2018

Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi

 Online Başvuru   01 – 08 Ağustos 2018 9-10 Ağustos 2018 Beden Eğitimi

12-16 Ağustos 2018

 

Müzik Eğitimi

12-13 Ağustos 2018

 

Resim İş Eğitimi

13 Ağustos 2018

Türk Musikisi Devlet Konservatuarı

 Online Başvuru 13 – 24 Ağustos 2018 —————-  27 – 29  Ağustos 2018

Spor Bilimleri Fakültesi

Online Başvuru   01 – 05 Ağustos 2018  06 – 07 Ağustos 2018

 

Engelli Adaylar

08 Ağustos 2018

 09 – 14  Ağustos 2018 17 Ağustos 2018

Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt işlemleri ……. 2018 – ………. 2018 tarihleri arasında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında yapılacaktır.
Boş Kontenjan İlanı                                    ….2018
Boş Kontenjanlar için Başvuru Alımı       ….2018
Boş Kontenjan Yerleştirme İlanı              ….2018
Ek Yerleştirme                                             ….2018

Güzel Sanatlar Fakültesi Özel Yetenek Sınav Sonuçları

Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Özel Yetenek Sınav Sonuçları

Türk Mûsikîsi Devlet Konservatuvarı Özel Yetenek Sınav Sonuçları

Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Sınav Sonuçları

ÖZEL YETENEK BOŞ KONTENJANLAR YEDEK ADAY YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ

İlgili birimler tarafından gerçekleştirilen Özel Yetenek Sınavı Sonuçlarına göre programlara kayıt hakkı kazanan adayların ……..2018 – ………..2018 tarihleri arasında yapılan kesin kayıt işlemlerinden sonra programlarda boş kalan kontenjanlar aşağıya çıkartılmıştır.

Boş kalan kontenjanlar için özel yetenek sınavına girip yedek listede yer alan öğrenci adaylarının ……………2018 …….. günü saat 17.00’a kadar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvurması gerekmektedir. (Dilekçe Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından alınacaktır.)

Boş kontenjanlara yapılacak  yerleştirme sonucunda adayların kayıt işlemlerini ……………………  2018 tarihlerinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında yaptırmaları gerekmektedir.

BİRİM / PROGRAM ADI BOŞ KONTENJAN
Güzel Sanatlar Fakültesi
Geleneksel Türk El Sanatları Programı
Grafik Programı
Heykel Programı
Müzik Bilimleri (İ.Ö.) Programı
Müzik Bilimleri Programı
Resim (İ.Ö.) Programı
Resim Programı
Sahne Sanatları Programı
Seramik Programı
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Programı
Müzik Öğretmenliği Programı
Resim İş Öğretmenliği Programı
Spor Bilimleri Fakültesi
Antrenörlük Eğitimi Programı
Antrenörlük Eğitimi (İ.Ö.) Programı
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Programı
Rekreasyon Programı
Rekreasyon (İ.Ö.) Programı
Spor Yöneticiliği Programı
Spor Yöneticiliği (İ.Ö.) Programı
Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı
Türk Halk Müziği Programı
Türk Sanat Müziği Programı
TOPLAM