ÖZEL ÖĞRENCİ BİLGİ REHBERİ

2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı  Bahar Yarıyılı için Son Başvuru Tarihi 19 Ocak 2018

Özel Öğrenci işlemleri;

Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik

Atatürk Üniversitesi Özel Öğrenci Yönergesi

– Konu ile ilgili Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı kararları

kapsamında gerçekleştirilmektedir.

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

Değişim programları ve özel öğrenci olarak ders alma

MADDE 22 – (1) Yurt içinde veya yurt dışında bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olan öğrencinin, ulusal ve uluslararası öğrenci değişim programları kapsamında veya özel öğrenci olarak aynı düzeyde başka bir yükseköğretim kurumundan aldığı ders veya uygulamaların kredileri, ilgili yönetim kurulu kararı ile kayıtlı olduğu diploma programındaki yükümlülüklerinin yerine sayılabilir.

(2) Öğrencinin özel öğrencilikte ve değişim programında geçirdiği süre, öğretim süresine dâhildir.

(3) (Mülga:RG-2/5/2014-28988)

(4) Özel öğrencilikte ve değişim programındaki öğrenciler katkı payını kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumuna öder.

(5) Özel öğrenci olarak yaz okullarına katılacak öğrenciler, yaz okulu ücretini dersi aldıkları yükseköğretim kurumuna öderler.

(6) Öğretim dili Türkçe olan programlarda öğrenim gören öğrencilerin öğretim dili yabancı dil olan programlardan da ders alabilmeleri için yabancı dil düzeylerinin yeterli olduğunu belgelemeleri gerekir.

Çeşitli ve Son Hükümler

MADDE 25 – (5) Özel öğrenci veya değişim programına katılan öğrencilerin kurumlar arası yatay geçiş yapmaları halinde sadece kayıtlı oldukları diploma programında kabul edilmiş olan dersleri transfer edilebilir.

ÜNİVERSİTEMİZ ÖĞRENCİSİ OLUP BAŞKA BİR YÜKSEKÖĞRETİM KURUMUNDA ÖZEL ÖĞRENCİ OLMAK İSTEYENLER

BAŞKA BİR YÜKSEKÖĞRETİM KURUMU ÖĞRENCİSİ OLUP ÜNİVERSİTEMİZDE ÖZEL ÖĞRENCİ OLMAK İSTEYENLER

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÖZEL ÖĞRENCİ YÖNERGESİ

Başvuru ve değerlendirme

MADDE 7- (1) Üniversitemizde kayıtlı olup, özel öğrenci olarak başka bir üniversite/yüksek teknoloji enstitüsünden ders almak isteyen öğrenciler için;

a) İlgili yarıyıla ilişkin ders kayıt tarihlerinden 10 gün önce alacağı dersler ile kredi ve içeriklerinin belirtildiği onaylı belge/leri özel öğrencilik talep dilekçesine ekleyerek kayıtlı olduğu Dekanlığa/Müdürlüğe başvuru yapması gereklidir.

b) Öğrencinin, özel öğrencilik talebinin uygun olup olmadığına, özel öğrenci olarak başka bir yükseköğretim kurumundan almak istediği ders(ler)in, kendi programındaki ders(ler)e içerik ve kredi bakımından denk olup olmadığına ve bu ders(ler)i alıp alamayacağına, derslerin içerikleri, AKTS ve ulusal kredileri, ders ve sınıf geçme şartları vb. hususlar dikkate alınarak birim yönetim kurulu tarafından karar verilir.

c) Özel öğrenci olarak notlar, Atatürk Üniversitesi Önlisans Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 27 nci maddesine uygun olarak değerlendirilir ve harf notu olarak not durum belgesine işlenir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÖZEL ÖĞRENCİ YÖNERGESİ

Başvuru ve değerlendirme 

MADDE 7- (2) Özel öğrenci olarak Atatürk Üniversitesi’nden ders almak isteyen başka bir yükseköğretim kurumu öğrencileri için;

a) Kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumu tarafından alınan ilgili kurul kararını dilekçesine ekleyerek, en geç ilgili yarıyıla ilişkin ders kayıt tarihlerinden 10 gün önce özel öğrenci statüsünde öğrenim görmek istediği Dekanlığa/Müdürlüğe başvuru yapması gereklidir.

b) Öğrencinin, özel öğrencilik talebinin uygun olup olmadığına, ilgili bölüm/program/anabilim dalı başkanlığının görüşü göz önünde bulundurulup, sınıf mevcudu, fiziksel alt yapı, öğretim elemanı sayısı yeterliliği ve eğitim sisteminin uygunluğu vb. hususlar dikkate alınarak ilgili birim yönetim kurulunca karar verilir.

Başvuru evrakı;

***OBS’den alınacak ön kayıt formu

***Kendi üniversitesinin ilgili kurul kararı

Başvuru işlemleri;

Daha önce OBS’de kullanıcı kaydı olan adaylar Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS)’ne giriş yaparak,

OBS’de kullanıcı kaydı olmayan adaylar ise “OBS hesabınız yok mu? Kullanıcı Oluşturma” linki aracılığı ile kullanıcı adı ve şifresi alıp, giriş yaparak,

BAŞVURU İŞLEMLERİ & KAYIT BAŞVURULARI linki aracılığı ile gerçekleştirebilirler.

ÜNİVERSİTEMİZ ÖĞRENCİSİ OLUP

BAŞKA BİR YÜKSEKÖĞRETİM KURUMUNDA ÖZEL ÖĞRENCİ OLMAK İSTEYENLER

Üniversitemiz Özel Öğrenci Yönergesinin 7 nci maddesinin 1 inci fıkrasının (a) bendinde yer alan “İlgili yarıyıla ilişkin ders kayıt tarihlerinden 10 gün önce alacağı dersler ile kredi ve içeriklerinin belirtildiği onaylı belge/leri özel öğrencilik talep dilekçesine ekleyerek kayıtlı olduğu Dekanlığa/Müdürlüğe başvuru yapması gereklidir.” hükmü kapsamında;

2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı  Bahar Yarıyılı için Son Başvuru Tarihi 19 Ocak 2018

 

 

BAŞKA BİR YÜKSEKÖĞRETİM KURUMU ÖĞRENCİSİ OLUP

ÜNİVERSİTEMİZDE ÖZEL ÖĞRENCİ OLMAK İSTEYENLER

Üniversitemiz Özel Öğrenci Yönergesinin 7 nci maddesinin 2 inci fıkrasının (a) bendinde yer alan “Kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumu tarafından alınan ilgili kurul kararını dilekçesine ekleyerek, en geç ilgili yarıyıla ilişkin ders kayıt tarihlerinden 10 gün önce özel öğrenci statüsünde öğrenim görmek istediği Dekanlığa/Müdürlüğe başvuru yapması gereklidir” hükmü kapsamında;

2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı  Bahar Yarıyılı için Son Başvuru Tarihi 19 Ocak 2018

Üniversitemiz birimlerine yapılacak olan özel öğrencilik başvurularının bu tarihe kadar yapılması gerekmektedir.

 

ÜNİVERSİTEMİZ ÖĞRENCİSİ OLUP BAŞKA BİR YÜKSEKÖĞRETİM KURUMUNDA ÖZEL ÖĞRENCİ OLMAK İSTEYENLER

BAŞKA BİR YÜKSEKÖĞRETİM KURUMU ÖĞRENCİSİ OLUP ÜNİVERSİTEMİZDE ÖZEL ÖĞRENCİ OLMAK İSTEYENLER

Öğrencinin, özel öğrencilik talebinin uygun olup olmadığına, özel öğrenci olarak başka bir yükseköğretim kurumundan almak istediği ders(ler)in, kendi programındaki ders(ler)e içerik ve kredi bakımından denk olup olmadığına ve bu ders(ler)i alıp alamayacağına, derslerin içerikleri, AKTS ve ulusal kredileri, ders ve sınıf geçme şartları vb. hususlar dikkate alınarak birim yönetim kurulu tarafından karar verilir. Öğrencinin, özel öğrencilik talebinin uygun olup olmadığına, ilgili bölüm/program/anabilim dalı başkanlığının görüşü göz önünde bulundurulup, sınıf mevcudu, fiziksel alt yapı, öğretim elemanı sayısı yeterliliği ve eğitim sisteminin uygunluğu vb. hususlar dikkate alınarak ilgili birim yönetim kurulunca karar verilir.