DERS KAYIT BİLGİ REHBERİ

Üniversitemiz örgün ve uzaktan eğitim programlarına kayıtlı öğrenciler için 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Ders Kayıt İşlemleri akademik takvimde yer alan ve aşağıda belirtilen tarihlere bağlı olarak  Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden yapılacaktır.

Açıköğretim programlarına kayıtlı öğrencilerin ders kayıt işlemleri hakkında bilgi almak için lütfen tıklayınız.

Ders kayıt işlemlerinize yardımcı olmak üzere hazırlanan “Ders Kayıt Kılavuzu“na ulaşmak için lütfen tıklayınız.

 

DERS KAYIT İŞLEMLERİ *

DERS KAYIT ONAY İŞLEMLERİ **

Başlama Tarihi

Bitiş Tarihi

Başlama Tarihi

Bitiş Tarihi

Diğer Enstitü / Fakülte / Yüksekokullar

(Güz Yarıyılı)

29 Ocak 2018 02 Şubat 2018 29 Ocak 2018 05 Şubat 2018
Diş Hekimliği Fakültesi ———— ————-
Tıp Fakültesi ————-

* Ders kayıt işlemleri, 2017-2018 eğitim-öğretim yılında Üniversitemize ilk defa kayıt yaptıran öğrencilerimiz dahil, öğrencilerimizin kendileri tarafından yapılacaktır. Sistem tarafından otomatik olarak ders kayıt işlemi yapılmayacaktır.

** Ders kayıt onay işlemleri öğrenci danışmanları tarafından yapılacaktır.

DERS KAYITLARINDA YÖNETMELİK HÜKÜMLERİNE BAĞLI OLARAK YAPILACAK İŞLEMLER

(2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılında 2 veya Daha Üst Sınıflarda Öğrenim Görecek Öğrenciler İçin)

Ders Kayıtları İle İlgili  İşlemler

Ders Kayıtları İle İlgili Olarak Yapılacak Olan İş/İşlemlere Ait Yönetmelik Hükümleri

Alınabilecek En Fazla Kredi Miktarı

Öğrencilerin kayıt yaptırdıkları yıl/yarıyıl için alabilecekleri maksimum kredi miktarı ilgili programın müfredat kuralları’na bağlı olarak Öğrenci Bilgi Sistemi tarafından kontrol edilir. Kayıtlı olunan program için belirlenen kredi miktarından fazla kredide ders almak isteyen öğrencilerin kayıt işlemlerine izin verilmez. İlgili programda ortak zorunlu ders/ler varsa bu ders/ler maksimum kredi sınırlaması dışında tutulur. (Madde 15/1)

Ders Alma İşlemlerinde Öncelikler

Son sınıfın her bir yarıyılı için mezuniyetine tek dersi kalan öğrencilere, istemeleri halinde azami kredi saati miktarına ilaveten birer ders verilir. (Madde 15/2)
Ön şartlı bir dersin alınabilmesi için bu dersin ön şart/şartları olan dersin/derslerin alınıp başarılması gerekir. (Madde 15/4)
Öğrenciler, öncelikle (Z) veya (FF) harf notu almış oldukları derslere kayıt yaptırmak zorundadır. (Madde 15/6)

Üst Yarıyıldan Ders Alma

Lisans programlarının birinci sınıf öğrencileri ile meslek yüksekokulları öğrencileri hariç, bulundukları yarıyıl itibariyle müfredatında bulunan bütün dersleri almış, tekrar dersi olmayan ve AGNO’su en az 2,50 olan öğrenciler, ön şartlı olmayan veya ön şartını yerine getirdiği, üst yarıyılda/yılda açılan derslerden, ilave olarak haftalık azami kredi saati miktarını aşmamak üzere ilave olarak en çok 10 kredi saate kadar ders alabilirler. Öğrenciler; bu şartları yerine getirdiği sürece, kayıt yeniledikleri yarıyılda/yılda daha önceki yarıyılda/yılda ilave olarak aldıkları derslerin kredi saati kadar dersi üst yarıyıldan/yıldan aldıktan sonra, ön şartlı olmayan veya ön şartını yerine getirdiği en çok 10 kredi saate kadar ilave dersi üst yarıyıldan/yıldan alabilirler. Bu şekilde alınan derslerin kredi saati haftalık azami kredi saati miktarını aşmamak üzere en çok 20 kredi saat olabilir. (Madde 15/5)

Alt Yarıyıldan Ders Alma

AGNO’sunu yükseltmek isteyen öğrenciler, daha önce almış olduğu derslerden FF notu almış olduğu ders/dersler dışında da azami kredi sınırını aşmamak kaydıyla, istediği kadar ders alabilir. AGNO hesabında tekrarlanan dersler için öğrencinin aldığı en son not geçerlidir. (Madde 15/8)

Başarısız Öğrencilerin Ders Kayıt İşlemleri

En son hesaplanan AGNO’su ile bir önceki AGNO’su başarı baraj (2,00) notunun  altında olan öğrenci başarısız duruma düşer. Başarısız öğrenciler takip eden yarıyıllardan/yıllardan yeni ders alamaz. Bu öğrenciler öncelikle FF notu aldıkları dersleri almak zorundadır. Ancak öğrenciler istemeleri halinde FF alarak kaldıkları bu dersler dışındaki dersleri de, AGNO’su başarı baraj notuna eşitleninceye veya daha yukarı oluncaya kadar, tekrar alabilir. (Madde 29/1)

Yukarıda yazılı kurallardan dolayı ders kaydı yapamayan veya eksik yapan öğrencilerin durumları hakkında öğrenciler, Danışman Öğretim elemanları tarafından bilgilendirileceklerdir.

DERS KAYIT İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ SÜREÇ

Yapılacak Olan

İş/İşlem

Yapılacak Olan

İş/İşlemin Tarihi

Yapılacak İş/İşlem İle İlgili

Yönetmelik Hükümleri

Katkı Payı / Öğrenim Ücreti İşlemleri

29 Ocak 2018

16 Şubat 2018

Öğrenci katkı payı ve öğrenim ücretlerinin ilk taksiti birinci yarıyıl/yıl başında kayıt olma ya da ders kaydı sırasında, ikinci taksiti ise ikinci yarıyıl başında ders kaydı esnasında, yıl sistemi uygulanan eğitim programlarında ise şubat ayında ödenir. Süresi içinde katkı payı veya öğrenim ücretini ödemeyenler ve mazeretleri ilgili birim yönetim kurulunca kabul edilmeyenler, o dönem için ders kaydı yaptıramaz ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar. (10/4)

Ders Kayıt İşlemleri

29 Ocak 2018

02 Şubat 2018

Ders kaydı işlemleri, öğrencinin akademik takvimde belirtilen süreler içinde katkı payını ve/veya öğrenim ücretini ödemesi ve ders alma işlemini tamamlaması suretiyle gerçekleşir. (Madde 12/1-a)
Akademik takvimde belirtilen sürelerde ders kaydını yaptırmayan öğrenci, o yarıyılda/yılda derslere devam edemez ve sınavlara giremez. (Madde 12/2)

Danışman Ders Onay İşlemleri

29 Ocak 2018

05 Şubat 2018

    Akademik takvimde yer alan ders kayıt dönemlerinde öğrencinin Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinde kayıt yaptırmak istediği dersleri inceler ve süresi içerisinde onaylar. Ders kayıtları ile ilgili olarak öğrenci ve danışman tarafından yapılan işlemlerin her biri ayrı ayrı olmak üzere Öğrenci Bilgi Sisteminde kayıt altına alınarak ders kaydının yapıldığı sayfada gösterilir.

Mazeretli Ders Kayıt ve Onay İşlemleri

12 Şubat 2018

16 Şubat 2018

……… Ancak, süresi içinde ders kaydını yaptıramayanlardan haklı ve geçerli mazereti olan öğrencilerin, mazeretli olarak geçen sürenin devamsızlıktan sayılması şartıyla, akademik takvime bağlı olarak ders kayıtlarının yenilenmesine ilgili yönetim kurulu karar verir. (Madde 12/2)

Ders Değiştirme (Ekle & Bırak) İşlemleri

05 Şubat 2018

09 Şubat 2018

Öğrenciler, kayıt yenileme bitim tarihini takip eden ilk iki hafta içerisinde almış oldukları dersi/dersleri danışman nezaretinde bırakabilir. Bırakılan dersin/derslerin yerine, geçen sürenin devamsızlıktan sayılması şartıyla yeni ders/dersler alınabilir. (Madde 15/9)

Ders kaydına yönelik iş ve işlemler yukarıda belirlenen tarihler arasında yapılacak ve bu işlemlerin tümü 16 Şubat 2018 tarihinde tamamlanmış olacaktır.

Ödeme Yapıp / Yapmayacağınızı Öğreniniz

Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS)‘ne, kullanıcı adınız ve parolanızı yazarak giriş yapıp, “Kişisel Bilgiler” linki altında yer alan “Özlük Bilgileri” menüsüne tıklayınız.

Açılan ekranda ödeme yapıp yapmayacağınızı, yapacak iseniz ödeme yapacağınız miktarı öğrenebilirsiniz. Birden fazla programa kayıtlı iseniz, ekranın en sağında yer alan “Birim Seçiniz” sekmesi ile kayıt yaptıracağınız programa ait ödeme bilgisini öğrenebilirsiniz.

Öğrencilerimizin 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı borçlandırma işlemleri, bakanlar kurulu tarafından kabul edilip, 21 Ekim 2017 tarih ve 30217 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Karar“a  bağlı olarak yapılacaktır.

Atatürk Üniversitesi 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı  katkı payı / öğrenim ücretleri için tıklayınız.

Üniversitemiz programlarına kayıtlı öğrencilerimiz ödemelerini 15 Ocak 2018 tarihinden itibaren Vakıflar Bankası (ATM’ler, Şubeler, İnternet Bankacılığı), Halk Bankası (ATM’ler, Şubeler, İnternet Bankacılığı), Ziraat Bankası (Atm’ler ya da İnternet bankacılığı) veya Öğrenci Bilgi Sistemi (ÖBS)’nde yer alan ONLİNE TAHSİLAT menüsü ile kredi kartı aracılığı ile yapabileceklerdir.
ÖBS’de ONLINE TAHSİLAT ekranı aracılığıyla harç ücretini nasıl ödeyebileğiniz öğrenmek için tıklayınız.

Ödeme yapılırken hesap numarası veya T.C. No. belirtilmeyecektir, öğrenci numarası ile ödeme yapılacaktır.

Üniversitemize yeni kayıt yaptıran öğrencilerimiz, öğrenci numaranızı öğrenmek için lütfen tıklayınız.

DERS KAYDI (KAYIT YENİLEME) İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ OLARAK SIK SORULAN SORULAR

Ders kaydı ne demektir? Ders kaydı, Üniversitemiz bünyesinde yürütülen önlisans, lisans ve lisansüstü programlara kayıtlı öğrencilerin, ilgili yılın akademik takviminde belirtilen süreler içinde katkı payını ve/veya öğrenim ücretini ödemesi ve ders alma işlemini tamamlaması suretiyle gerçekleşen işlemdir.
Ders kaydı nerede yapılır? Ders kaydı, Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden yapılır.
Ders kaydı nasıl yapılır? Ders kaydı, “Ders Kayıt Bilgi Rehberi”nde yer alan kılavuzda belirtildiği şekilde yapılır.
Ders kayıt işlemlerinde sorumluluk kime aittir? Ders kayıt işlemlerinin tümünden öğrenci sorumludur.
Ders kayıtları ile ilgili olarak danışmanımla görüşmeli miyim? Katkı payı ve/veya öğrenim ücretini ödeyen öğrencinin kayıt bilgileri danışman tarafından onaylanır. Öğrenci tarafından yapılan ders kayıt işlemi danışman tarafından onaylandıktan sonra geçerlilik kazanır. Bu süreç içerisinde danışman öğretim elemanı ile iletişim kurulması yararlı olacaktır.
Süresi İçerisinde ders kaydı yaptıramadım, ne yapmalıyım? Akademik takvimde belirtilen sürelerde ders kaydını yaptırmayan öğrenci, o yarıyılda/yılda derslere devam edemez ve sınavlara giremez. Bu süre, 2547 sayılı Kanunda belirtilen öğrenim süresinden sayılır. Ancak, süresi içinde ders kaydını yaptıramayanlardan haklı ve geçerli mazereti olan öğrencilerin, mazeretli olarak geçen sürenin devamsızlıktan sayılması şartıyla, akademik takvim dikkate alınarak ders kayıtlarının yenilenmesine ilgili yönetim kurulu karar verir.
Üniversiteye ilk kez kayıt yaptıran öğrencinin Öğrenci Bilgi Sistemi (ÖBS) üzerinden ders seçip kaydettirmesi ya da danışmanına herhangi bir onay yaptırması gerekiyor mu? Üniversitemiz programlarında eğitim-öğretim gören tüm öğrencilerin (Üniversiteye yeni kaydolanlar dahil) Öğrenci Bilgi Sistemi (ÖBS) üzerinden akademik takvimde yer alan ders kayıt tarihleri içerisinde yalnızca kendi yarıyılına ait dersleri seçmeleri ve danışmanlarına onaylatmaları gerekmektedir.
Güz veya Bahar yarıyıllarından birisinde veya her ikisinde ders kaydı yaptırmayan bir öğrenci bir sonraki yarıyıl ders kaydı yaptırabilir mi? Güz veya Bahar yarıyıllarından birisinde veya her ikisinde ders kaydı yaptırmayan bir öğrenci bir sonraki yarıyıl ders kaydı yaptırabilir.
Haftalık ders programında alttan almam gereken dersler ile çakışan derslerim var, bunları alabilir miyim? Öğrenciler içinde bulundukları yarıyılda/yılda alacakları derslerin haftalık saatleri ile tekrar alacakları derslerin haftalık saatlerinin, devamsızlık oranını aşacak şekilde çakışması halinde, öncelikle tekrara kaldıkları dersleri almak zorundadır. Çakışmalar sebebiyle derslere kayıt yaptıramama, eğitim- öğretim sürelerindeki üst sınırların işlemesini engellemez.
Ders kayıtlarında, dersler arasında öncelik var mıdır? Öğrenciler, öncelikle FF (başarısız) veya Z (devamsız) harf notu notu almış oldukları derslere kayıt yaptırmak zorundadır.
Kayıt yenileme sırasında öncelikle alttan başarısız olunan ders mi alınmalıdır? Herhangi bir dersten FF (başarısız) veya Z (devamsız) harf notu notu almış öğrenci, bu derse dersin verildiği ilk yarıyılda/yılda kayıt yaptırmak zorundadır.
Değişim programında aldığım, ancak başarısız olduğum ders varsa ne yapmam gerekir? Değişim programının uygulandığı kurumdan alıp, başarısız olduğunuz dersi/dersleri yaz okulunda ve/veya değişim programı dönüşünde kayıtlı olduğu programından alabilir.
Bir yarıyılda alınabilecek derslerin kredi saatleri toplamının bir üst sınırı var mıdır? Bir yarıyılda alınacak derslerin kredi saatleri toplamının üst sınırı 26 kredi saat olmakla birlikte bu sınır kayıtlı olunan programın özelliğine bağlı olarak değişmektedir. Azami kredi limitinizi kayıtlı olduğunuz programın uygulama esaslarından öğrenebilirsiniz.

2017-2018 Eğitim-öğretim yılında 1 inci sınıfta öğrenim görecek öğrenciler için bu sınır 40 AKTS olarak belirlenmiştir.

Azami kredi limitine Türk Dili, Yabancı Dil ile Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi derslerinin kredisi dâhil midir? Azami kredi limitine Türk Dili, Yabancı Dil ile Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi derslerinin kredisi dâhil değildir.

2017-2018 Eğitim-öğretim yılında 1 inci sınıfta öğrenim görecek öğrenciler için bu  dersler alınabilecek toplam 40 AKTS’ye dahildir.

Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO) nedir? Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO); öğrencinin fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulunda öğrenimine başladığı andan itibaren, tamamlamış olduğu yarıyıl/yıl da dahil olmak üzere, o güne kadar kayıt yaptırdığı her dersin kredi saati ile o dersin başarı notunun ağırlık katsayısıyla çarpılarak tamamının toplanmasından elde edilen sayının, toplam kredi saatine bölünmesi ile hesaplanır.

2017-2018 Eğitim-öğretim yılında 1 inci sınıfta öğrenim görecek öğrenciler için her dersin AKTS değeri o dersin başarı notunun ağırlık katsayısıyla çarpılacaktır.

Ders alma işlemi ile Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO) arasında bir ilişki var mıdır?  Ders alma işlemi ile Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO) arasında bir ilişki vardır. Bir birini takip eden iki yarıyılda da (üst üste) iki yarıyılda AGNO’su 2.00’ın altında olan öğrenciler üst yarıyıldan ders alamazlar.
AGNO’mu yükseltmek için tekrar dersim olmamasına rağmen alt yarıyıldaki ders/leri tekrar alabilir miyim? AGNO’sunu yükseltmek isteyen öğrenciler, azami kredi sınırını aşmamak kaydıyla alt yarıyıldaki ders/leri alabilirler. AGNO hesabında tekrarlanan dersler için öğrencinin aldığı en son not geçerlidir.
Üst yarıyıldan ders alabilmenin şartları nelerdir? Lisans programlarının birinci sınıf öğrencileri ile meslek yüksekokulları öğrencileri hariç, bulundukları yarıyıl itibariyle müfredatında bulunan bütün dersleri almış, tekrar dersi olmayan ve AGNO’su en az 2,50 olan öğrenciler, ön şartlı olmayan veya ön şartını yerine getirdiği, üst yarıyılda/yılda açılan derslerden, ilave olarak ders alabilirler.
Birinci sınıfın 1 inci yarıyılı sonunda Ağırlıklı Genel Not Ortalamam (AGNO) 2.50’nin üzerinde olursa üst yarıyıldan ders alabilir miyim? Birinci sınıfın 1 inci yarıyılı (güz)  sonunda Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO) 2.50’nin üzerinde olan öğrenciler üst yarıyıldan ders alamazlar.
AGNO barajı nedeniyle yarıyıl/yıl kaybettim, hangi yarıyıl benim için üst yarıyıl oluyor? Hangi yarıyıla ait ders alma şartlarını yerine getirebiliyorsanız o yarıyıl sizin yarıyılınız olur ve bu yarıyılın en az iki sonrası sizin için üst, en az iki öncesi de sizin için alt yarıyıl olarak tanımlanır.
Danışmanımın kim olduğunu nasıl öğrenebilirim? ÖBS’deki Öğrenim menüsü altında yer alan “Ders Alma” ekranında danışmanınızın ad ve soy adı yazmaktadır.
Danışmanımla nasıl irtibat kurabilirim? ÖBS’de yer alan “Mesajlaşma-Mesaj Gönder” ekranı aracılığıyla danışmanınıza ÖBS’de mesaj gönderebilir, danışmanınızın mesajı okuyup okumadığını buradan takip edebilir ve bu ekrandan danışmanınızdan cevap alabilirsiniz.
Öğrenci kimlik kartımı nereden alabilirim? Öğrenci kimlik kartınız hazırlandığında cep telefonunuza sms gönderilecektir. Bu gönderim size ulaştıktan sonra kimliğinizi kayıt yaptırmış olduğunuz fakülte veya yüksekokul öğrenci işleri bürosundan alabilirsiniz.
Öğrenci Kimlik kartına her güz dönemi başında yapıştırılan bandrolü nereden alabilirim? Yeni kayıt yaptıran öğrencilerin kimlik kartlarında zaten bandrol bulunmaktadır. Ara sınıf öğrencilerimiz yeni bandrolleri Fakülte/Yüksekokul öğrenci işleri bürosundan alabilir.
Birinci sınıf öğrencileri üst sınıftan (ikinci sınıf) ders alabilir mi? Hayır.
Bir dönemde en fazla kaç kredi ders alabilirim? ÖBS’deki “Öğrenim-Ders Alma” menüsünden ulaşabileceğiniz sayfanın sonunda yer alan ders alma kurallarında bir dönemde en fazla kaç kredi ders alabileceğiniz yazmaktadır.
Daha önce okuduğum üniversitede aldığım ve yeni kazandığım bölümde ortak olan dersler var, ders kayıtlarında bu dersleri de seçmeli miyim? Yeni kayıt yaptıran öğrenciler muafiyet talebinde bulundukları dersleri de des alma haftasında seçer ve danışmanına onaylatır. İlgili Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurulu Kararı çıktıktan sonra öğrencinin muaf olduğu dersler birim öğrenci işleri tarafından ÖBS’ye tanımlanır ve bu ders öğrencinin ders alma listesinden otomatik olarak düşer.
Hangi dersleri seçmem gerektiğini nereden bileceğim? ÖBS’deki “Öğrenim-Ders Alma” menüsünde yer alan sayfada müfredatınızda yer alan dersler yarıyıllarına göre gösterilmiştir. Hangi derslerin zorunlu hangi dersleri seçmeli olduğu da bu sayfada yazmaktadır.
Üniversitenizi yeni kazandım ders kaydım otomatik olarak mı yapılacaktır? Hayır, ders kayıt takviminde belirtilen tarihlerde derslerinizi ÖBS’den seçerek danışmanınıza onaylatmalısınız.
Ders programına nasıl ulaşabilirim? Ders programları ilgili birimlerin duyuru panolarında veya web sayfalarında ilan edilmektedir. Ayrıca ÖBS’deki “Öğrenim-Ders Programı” menüsünden de ders programınızı öğrenebilirsiniz.
Parolamı unuttuğum için ÖBS’ye giriş yapamıyorum yeni parolamı nasıl oluşturabilirim? ÖBS Kullanım Kılavuzu’na ulaşmak için tıklayınız.
Harç ücretini bankaya yatırırken hesap numarası verecek miyim, hangi bankalardan harç ücreti ödeyebilirim? Harç ücreti öderken hesap numarası belirtmenize gerek yoktur. Ödemeler ÖĞRENCİ NUMARASI (T.C. No. değil) ile yapılmaktadır. Öğrenci numaranızı öğrenmek için tıklayınız.

Harç Ücreti Ödeyebileceğiniz Bankalar:

Ø Vakıf Bank (Şube, ATM, İnternet Bankacılığı)

Ø Halk Bank (Şube, ATM, İnternet Bankacığı)

Ø Ziraat Bank (ATM, İnternet Bankacılığı)

ÖBS’deki ONLINE HARÇ ÖDEME sayfasından harç ücretinizi kredi kartı veya bankomat kartıyla da ödeyebilirsiniz.

Bu işlemi nasıl yapacağınızı öğrenmek için tıklayınız.

Üniversiteniz kampüsünden kablosuz internet ağına nasıl bağlanabilirim, ogr.atauni.edu.tr uzantılı e-posta adresini nasıl alabilirim? Konu ile ilgili yardım videosunu izlemek için tıklayınız.
ÖBS’deki fotoğrafımı nasıl güncelleyebilirim? Fotoğraf güncelleme kılavuzu için tıklayınız.
Üniversitenizdeki dersler, sınavlar, değerlendirme, mevzuat hakkında merak ettğim konuları en kısa yoldan nasıl öğrenebilirim?  Atatürk Üniversitesi Öğrenci İşleri Sık Sorulan Sorular kılavuzuna ulaşmak için tıklayınız.